Preporuke o putevima koje su prilagođene pojedinim ciljnim skupinama nisu izrađene s namjerom obaveze radi stjecanja certifikata, već kako bi zainteresiranim pružateljima usluga poslužile kao prijedlozi i ideje o mogućem načinu ostvarivanja uvjeta definiranih sustavom aspekata.

Kriteriji sustava aspekata temelje se na najboljoj međunarodnoj praksi i grupirani su prema sljedećim glavnim kategorijama i potkategorijama:

Informacije i pristup

 • Pružanje informacija

 • Informiranje prije posjeta

 • Informiranje na licu mjesta

 • Pribavljanje informacija

 • Natpisi i natpisne ploče

 • Prometne rute/putevi (kretanje)

4.4.1 Informacije i pristup

Opsežno vrednovanje objekta

 • Svladavanje visinskih razlika

 • Odmorišta

 • Ulazni prostor i garderoba (fizičke osobine)

 • Ulaz i pristup

 • Kretanje unutar zgrade

 • Rasvjeta

4.4.2 Opsežno vrednovanje objekta

Usluge

 • Recepcija

 • Toalet i higijena

 • Prehrana i ostale usluge

 • Evakuacijski izlaz i stanje opasnosti

 • Psi vodiči

 • Integracija usluga

4.4.3 Usluge

Dodatni aspekti i pokazatelji

 • U okruženju atrakcije nalaze se pristupačni smještajni kapaciteti raznih kategorija, o kojima se informacije mogu pribaviti na stranici za rezervaciju, turističkoj stranici i stranici atrakcije

 • Razina pristupačnosti dostupnih smještajnih kapaciteta (pristup lokaciji, pristupačna soba, pristupačan umivaonik, pristupačno parkiralište)

 • Kompleksna pristupačnost ugostiteljskih objekata na području i u okruženju atrakcije, odgovarajuće informacije na web stranici atrakcije, uključujući i informacije o alergijama/netolerantnosti

4.4.4 Dodatni aspekti u vezi atrakcija >