Pružanje informacija

 • Informacije prije posjeta

 • Za različite ciljne skupine na raspolaganju su jasne, lako dostupne informacije o objektu i o tome koji su dijelovi objekta pristupačni ili djelomično pristupačni i koje su pristupačnosti i usluge dostupne

 • Pri ulazu u objekt su dostupne audio, video informacije i obavijesti za osobe

 • Objekti i usluge opisani su jednosmisleno i na pozitivan način

 • Web stranica je logično posložena i na njoj se lako  mogu pronaći obavijesti o pristupu i uslugama

 • Prepreke na putu do zgrade i u zgradi, mogućnosti pristupa-kretanja i usluge, pružanja potpore (npr. audio podrška), mogućnosti za pse vodiče opisani su precizno (primjer, daljina, strmina puta)

 • Na web stranici koristi se jednostavan, jasan jezik

 • Web stranice sadrže tekstualne, grafičke, audio, video informacije, informacije na pisane Brailleovim pismom koje se mogu preuzeti, a dostupan je i virtualni obilazak

 • Mogućnosti i ograničenja za pojedine ciljane skupine su dostupne i opisane

 • Web stranica je pristupačna

 • Usklađenje informacije koje su dostupne preko različitih kanala i web stranice, informacije su točne

Informacije na lokaciji

 • Na lokaciji se nalaze sveobuhvatne informacije i prije boravka

 • Obavijesti su: natpisi piktogrami/slike, mape, natpisi ispisani Brailleovim pismom, audio vodiči (fiksni, mobilna aplikacija, uređaj), video vodič, slušna pomagala za osobe s oštećenim sluhom, jednostavne, lako čitljive tiskane obavijesti

 • Na lokaciji je na raspolaganju podrška educiranog osoblja

 • Orijentaciju pomaže (autonomna) vođena ruta (npr. audio vodič)

 • U slučaju priredbi koje se organiziraju u objektima, osiguran je i pristup bez prepreka – oznaka dvorane za događanja,  a u slučaju dvorane za priredbe oznaka dostupnosti usluga

Orijentacija

 • Na raspolaganju je jednosmisleno označeni smjer kretanja

 • Na raspolaganju su tehnologije podrške od početka rute (popis)

Natpisi

 • Nalaze li se natpisi kod svake točke rute, gdje je to potrebno?

 • Jesu li natpisi smješteni na razini visine oka, te jesu li dobro vidljivi?

 • Natpisi ne narušavaju zgradu i njezinu kulturnu vrijednost

 • Jesu li naslovi lako čitljivi (kontrast, osvjetljenje)?

 • Jezik opisa je sažet, razumljiv, a piktogrami/slike pridonose razumijevanju opisa

 • Jesu li titlovi dostupni Brailleovim pismom?

 • Ometa li posjetitelj za vrijeme čitanja natpisa kretanje drugih osoba?

 • Označavaju li natpisi prepreke u vezi pristupa?

 • Označavaju li natpisi udaljenosti i postaje?

 • Označavaju li natpisi dostupnu pomoć/pribore?

 • Kombiniraju li naslovi velika i mala slova?

 • Nalaze li se informacije, natpisi s oznakama za izlaz te za izlaz u nuždi, te primjenjuju li se gore navedene značajke i na njih?

 • Ometa li posjetitelje broj i dizajn natpisa u blizini atrakcija?

 • Postoje li opipljive karte pored natpisa?

 • Jesu li titlovi dostupni osobama s oštećenjima sluha?

Rute: opći aspekti

 • Na području atrakcije nalaze se jasno označene rute

 • Osvjetljenje rute je ravnomjerno osigurano

 • Uz rute jasno je označena pristupačnost za osobe s invaliditetom

 • Ruta koja nije dostupna nekoj ciljnoj skupini označena je, a alternativna ruta utvrđena i jasno označena

 • Ulični namještaj postavljen uz trasu rute ili uz trg lako je dostupan i uređen za osobe s invaliditetom i ne predstavlja smetnju

 • U slučaju visinske razlike između ceste i njezina okruženja,  nalaze se ograda, stup, podignut rubnjak nogostupa prilagođeni toj visini

 • U slučaju kada zajednička ruta, koja je dostupna i pješacima i vozilima, nije odvojena po razinama, pješačka ruta je vidljivo odvojena za slabovidne osobe

 • Tamo gdje je potrebno, put je izgrađen odgovarajućim neklizećim materijalom i opskrbljen je odvodnjom vode čime se smanjuju rizici zbog položaja lokacije i vremenskih uvjeta (npr. poklizavanje), uključujući i prostore veće površine i povijesne obloge

 • Uz rute su je jasno označena pristupačnost za ciljane skupine

 • Orijentaciji osoba s oštećenjima motorike i vida služe crte i šine

 • Alternativne rute pružaju jednako vrijedan doživljaj

 • Rješenja za pristupačnost odgovaraju povijesnom okruženju i upotrebi izvornog materijala

 • Pristupačnost prometnim površinama povijesnih zgrada postiže se uz minimalno potrebne preinake i zadržavanje izvorne površine

 • Na rutama su po potrebi  postavljeni i dostupni rukohvati te, u slučaju dužih puteva, natkrivena odmorišta

 • Opipljive površine namijenjene slabovidnim osobama po svojem materijalu uklapaju se u sredinu, neklizajuće su i mogu se prepoznati po funkcijama

 • Rute su dostupne za mogući najveći broj posjetitelja, koji po mogućnosti koriste zajedničku rutu

4.4.2 Opsežno vrednovanje objekta >