Jasne, nedvosmislene informacije dostupne na mjestu atrakcija neophodne su kako bi posjetitelji upoznali značaj kulturne ili prirodne atrakcije te kako bi stekli cjelovitiji dojam o njima. Za posjetitelje s invaliditetom ovo je posebno bitno zbog svih ograničenja koja imaju pri upoznavanju turističke atrakcije.

Informacije o atrakcijama mogu biti postavljene na obavijesne panele i ploče, znakove, putem audio i multimedijalnih sadržaja te kroz opipljive elemente i površine.

Alternativa fizičkom pristupu može biti virtualni prikaz ili obilzak koji se može predstaviti na mjestima unutar lokacije kojima je pristup ograničen, ili na daljinu putem web stranice objekta ili aplikacije.

Pri informiranju o lokaciji potrebno je obratiti pažnju na sljedeće aspekte:

  • Kao pomoć posjetiteljima s oštećenjima vida preporučuju se  audio uređaji,  putem kojih se kroz na tradicionalni govorni način mogu predstaviti objekt i orijentacija unutar njega

  • Natpisne ploče treba postaviti na mjestima gdje osobe s invaliditetom mogu najlakše prići

  • Tijekom trajanja ture potrebno je prenositi različite načine informacija

  • Audiovizualne informacije trebaju biti na raspolaganju u raznim formatima te sadržavati informacije o zdravlju, sigurnosti i pristupačnosti

  • Informativni natpisi i znakovi trebaju biti smješteni pod odgovarajućim kutom i visinom uz postojanje kontrasta između teksta natpisa i pozadine

  • Oblici informacija mogu biti različiti, što omogućava interaktivnost ne samo za osobe s invaliditetom nego i ostale osobe

  • Modeli u mjerilu mogu se izrađivati s taktilnim površinama ili na primjer Brailleovim pismom

3.19 Programi i događaji >