Tijekom izrade obavijesti o lokaciji i smještaju, prije samog posjeta, bitno je uzeti u obzir različite potrebe osoba s invaliditetom.

To je neophodno kako bi se osobe s invaliditetom mogle pripremiti i predvidjeti moguće potencijalne prepreke, što će im to omogućiti da odluče hoće li putovati na to odredište ili ne.

Kako bi se osigurala pouzdanost i cjelovitost informacija dostupnih posjetiteljima prije putovanja, svrsishodno je razmotriti stanje pristupačnosti koje se nudi kompletnom uslugom.

Također, važno je o tome pružiti pregledne i detaljne informacije na web stranici pružatelja usluga, tj. tijekom telefonskog informiranja ili informiranja na neki drugi način.

Vjerodostojnost informacija dodatno će potkrijepiti i izrada akcijskog plana za poboljšanje i osiguranje pristupačnosti, a koji će također biti sadržan na web stranici.

Najbitniji aspekti prilikom pružanja informacija prije posjeta su:

  • Svi potencijalni posjetitelji, tj. pripadnici ciljanih skupina – osobe s različitim teškoćama, trebale bi imati jednaki pristup informacijama prije posjeta odredištu, a da informacije o pristupačnosti ne budu ograničene isključivo na jednu određenu ciljnu skupinu

  • Informiranje prije posjeta odnosi se na to kako osobe s invaliditetom mogu putovati do mjesta, kao i na pristup određenoj lokaciji i objektu

  • Informacije prije posjeta trebaju biti dostupne u raznim alternativnim formatima (npr. audio materijal ili tekst koji se na primjeren način može čitati na računalu)

  • Web stranice moraju biti u skladu sa zahtjevima Smjernica o pristupačnosti web sadržaja (WCAG).

    Poveznica: Inicijative o web pristupačnosti

  • Informacije prije posjeta trebaju biti jednosmislene, ako određeni dijelovi lokacije nisu pristupačni osobama s invaliditetom ili pripadnicima neke od ciljanih skupina, iz razloga zaštite povjesne baštine, prirodne baštine ili iz bilo kojeg drugog razloga

  • Informiranje prije posjeta nužno mora sadržavati obavijest o načinu dolaska osobe s invaliditetom do odredišta, uključujući pritom i dolazak do mjesta, kao i ulazu konkretnog objekta

  • Informacije prije posjeta trebaju dati odgovor na to, mogu li psi vodiči biti u pratnji svojega vlasnika te kakva će im skrb biti na raspolaganju

  • Osobe s invaliditetom potrebno je informirati o opsegu i ograničenjima pristupa na licu mjesta

3.9 Savjeti za elektroničku komunikaciju >