U ovom poglavlju nalaze se:
5.1 Stručna literatura i ostali izvori
5.2 Glavne prepreke pristupačnosti
5.3 Ključni turistički trendovi i pristupačnost