Logičku osnovu sustava aspekata vrednovanja predstavlja praćenje puta koji posjetitelji prelaze od traženja smještaja do odlaska, i to na sljedeći način:

Informacije prije posjeta

Kod informacija prije posjeta trebaju se uzeti u obzir raznovrsne potrebe osoba s invaliditetom. Ovo je neophodmo kako bi osobe s invaliditetom mogle donijeti odluku o putovanju temeljenu na informacijama i pripremiti se za eventualne pepreke s kojima će se suočiti. Informacije se na mrežnoj stranici trebaju objaviti u pristupačnom formatu kako bi osobe s invaliditetom mogle planirati svoje putovanje.

Pristup

Pristupačnost objekta za osobe s invaliditetom od temeljne je važnosti, a jednako je važna i pristupačnost stvarne fizičke lokacije od izlaska iz vozila do ulaza. Neophodno je uklanjanje prepreka u parkiralištu ili na mjestu zaustavljanja vozila.

Glavni javni ulaz objekta treba biti pristupačan, prepreke se trebaju ukloniti na svim mjestima gdje je to moguće.

Orijentacija

Sustav za posjetitelje pružati informacije koje posjetiteljima pomažu u orijentaciji na licu mjesta. Po mogućnosti, orijentiranje se treba omogućiti za sve tri glavne skupine osoba s invaliditetom.

Vanjsko okruženje

Vanjsko okruženje većine atrakcija ili smještajnih kapaciteta najčešće predstavlja dio same atrakcije ili posjetiteljskog doživljaja. Važno je da to doživljaj iskuse i osobe s invaliditetom, neovisno o tome radi li se o putevima, odmorištima ili promatračnicama.

Kretanje unutar objekta

Lako, sigurno i nesmetano kretanje unutar zgrade je podređeno doživljaju i pristupačnosti, što obuhvaća horizontalno i vertikalno kretanje unutar zgrade, osiguravanje površina za manevriranje (npr. za okretanje invalidskim kolicima), svladavanje etaža, rasvjetu, akustiku, dimenzije unutrarnjih putova itd., u skladu s korištenjem prostora od strane prosječnih posjetitelja.

Informacije koje su dostupne na licu mjesta

Za odgovarajući doživljaj neophodne su jasne informacije o atrakciji. U cilju toga, vrlo je važno omogućiti informacije u više formata, uključujući zvučne i multimedijske informacijske panele, opipljive elemente i površine, odnosno fizičke i virtualne modele koji mogu predstavljati alternativno rješenje za doživljavanje stvarne atrakcije.

Programi i priredbe

Posjetiteljski ugođaj obogaćuju edukativni programi, ture i događanja, a najbolja praksa pokazuje kako je dobro omogućiti i njihove alternativne formate za posjetitelje s invaliditetom – primjerice virtualno, opipljivo ili znakovnim jezikom.

Usluge objekta

Objekti obuhvaćaju poslovne i pomoćne prostorije poput WC-a, cafe bara, garderobe, ugostiteljskih prostorija ili edukativnih centara, gdje se posjetitelji mogu odmoriti i napuniti energijom pa ih je potrebno učiniti pristupačnima.

Slučaj opasnosti

Evakuacijski izlaz treba i osobama s invaliditetom omogućiti sigurnu evakuacijsku rutu, imajući u vidu razne vrste oštećenja, uključujući primjerice dobro osvijetljene evakuacijske oznake s taktilnim površinama i uklanjanje prepreka.

3.8 Informacije prije posjeta >