Univerzalni dizajn ima veliku ulogu u stvaranju pristupačnih tuirističkih odredišta.

Primjena univerzalnog dizajna

Univerzalnim dizajnom smatra se planiranje i oblikovanje fizičkog okruženja koje je u najvećoj mogućoj mjeri pristupačno te razumljivo i prikladno svim ljudima bez obzira na njihovu životnu dob, sposobnosti i stupanj invaliditeta.

Fizičko okruženje, objekte, proizvode i usluge treba planirati tako da zadovolje potrebe svih osoba, a ne samo osoba s invaliditetom.

Tijekom planiranja po načelima univerzalnog dizajna u obzir se trebaju uzeti različite mogućnosti i potrebe pripadnika pojedinih ciljanih skupina, kako bi se mogli stvoriti jednostavni, ali funkcionalni proizvodi, usluge i fizičko okruženje.

Planiranje univerzalnog dizajna

Univerzalni dizajn ostvaruje se kroz dvije razine:

1. Planiranje usmjereno na korisnike

Pristupačnost uobičajenih proizvoda, usluga i fizičkog okruženja za sve korisnike.

2. Prilagođeno planiranje

Prilagodba pojedinim skupinama, minimalizacija prilagodbe (pojedini proizvodi ili okruženja) ne smije predstavljati nesrazmjernu prepreku, kao što ni njihovo korištenje ne smije zahtijevati nesrazmjerno veliku prilagodbu.

Sukladno tomu ne možemo uvijek očekivati projektantska rješenja koja zadovoljavaju 100% stanovništva.

Uvijek se trebaju tražiti rješenja koja zadovoljavaju što veći broj ljudi uz prihvatljive kompromise, bez ugrožavanja kvalitete usluge.

7 načela univerzalnog dizajna

  • 1. načelo: Mjere i prostor za pristup i uporabu
  • 2. načelo: Fleksibilnost kod korištenja
  • 3. načelo: Jednostavna i intuitivna uporaba
  • 4. načelo: Uočljive informacije
  • 5. načelo: Toleriranje pogreške
  • 6. načelo: Nizak fizički napor
  • 7. načelo: Mjere i prostor za pristup i uporabu
2. Ciljane skupine pristupačnog turizma >