Bolja kvaliteta života osoba s invaliditetom i veća mogućnost korištenja turističkih usluga u razvijenim zemljama ima više razloga:

  • Veći prihodi, koji obuhvaćaju sustav socijalne pomoći i bolju integriranost u tržište rada

  • Stabilan mirovinski sustav: stabilni prihodi iz državnih i privatnih mirovinskih fondova

  • U  brojnim se državama provode posebni društveni programi namijenjeni ovoj skupini stanovništva, koji omogućuju organizirano i subvencionirano sudjelovanje u rekreacijskim, turističkim i zdravstvenoturističkim programima

  • Tehnološki razvoj: više raspoloživih informacija i sredstava, koja omogućuju lakše putovanje i obilazak turističkih atrakcija

  • Više slobodnog vremena i bolja pristupačnost: više si starijih ljudi može priuštiti da slobodno vrijeme koristi za putovanje

Zahtjevi u vezi putovanja

Svi turisti zahtijevaju kvalitetu usluge, a kvaliteta danas podrazumijeva i pristupačnost. Veća očekivanja odnose se na sve aspekte pristupačnosti putovanja, uključujući orijentaciju, transport, komunikaciju, prehranu, zdravlje i osobne usluge.

U skladu s tim, odabir destinacije za putovanje ovisit će o mogućnosti zadovoljavanja tih potreba.

Navike turista

Podatci o turističkim i rekreacijskim navikama osoba s invaliditetom govore kako su barem dvije trećine ispitanika, koji pripadaju najbrojnijim skupinama osoba s invaliditetom (osobe s lokomotornim oštećenjima, osobe oštećenog vida te osobe oštećenog sluha), u dvije godine koje su prethodile istraživanju, putovale unutar svoje države, a polovica njih i više puta.

Kada su u pitanju putovanja unutar države, najčešći oblik putovanja su jednodnevna putovanja, a čak dvije trećine ispitanika nije provelo više vremena na odredištu koje su posjetili.

Na odabir odredišta i turističkih programa, kod pripadnika sve tri skupine, najviše utječu obitelj i prijatelji, a upravo u njihovom društvu osobe s invaliditetom realiziraju najveći broj putovanja. Ispitanici ističu i da su već imali priliku putovati u društvu drugih osoba s invaliditetom.

Osobe s različitim vrstama invaliditeta sklone su odabiru različitih vrsta prijevoznih sredstava. Slijepe i slabovidne osobe najčešće koriste javni prijevoz, dok je za osobe s lokomotornim oštećenjima karakterističnije putovanje vlastitim osobnim vozilom.

Analitičari su smatrali važnom i izradu baze podataka koja u odnosu na pojedine davatelje usluga sadrži sve informacije o pristupačnosti.

Stručnjaci smatraju kako bi bilo vrlo važno u turističkom sektoru provesti stručne specijalizirane programe, edukaciju i senzibiliranje pružatelja usluga. Na kraju, ali ne manje važno istraživači ističu važnost uklanjanja prepreka

Osobe s različitim vrstama invaliditeta navode različite teškoće s kojima se susreću prilikom putovanja, a zajednički su im problemi vezani za nedostatak informacija i nedostatak znanja kod pružatelja turističkih usluga.

Tri četvrtine ispitanika s lokomotornim oštećenjima imalo je probleme s pristupačnošću smještajnih kapaciteta, a dvije trećine njih teškoće s prijevozom. S problemima u prijevozu suočio se i vrlo visok postotak ispitanika s oštećenjima vida. Za ispitanike s oštećenjima sluha najveći  je problem predstavljala komunikacija s lokalnim stanovništvom.

Analitičari smatraju važnom izradu baze podataka koja sadrži sve informacije u pristupačnosti, u odnosu na pružatelje turističkih usluga. Stručnjaci smatraju kako bi bilo važno provoditi stručne specijalizirane programe, edukcije i senzibilizaciju pružatelja usluga u turističkom sektoru. Na kraju, ali ne manje važno analitičari ističu važnost uklanjanja prepreka.

1.4 Načela univerzalnog dizajna >