Turizam za sve

Preporuka pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, potaknuta uočenim izazovima s kojima se osobe s invaliditetom  susreću pri posjeti turističkih odredišta,  rezultirala je idejom za projekt ADOBE (Accessible tourism destinations and services in border areas).

Pozitivna ocjena projektne ideje

Projekt ADOBE prijavljen je na poziv u sklopu Interreg Programa prekogranične suradnje  V-A Mađarska – Hrvatska 2014.-2020., a u veljači 2020. odobreno je financiranje projekta.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 195.000,00 eura, dok EU sufinanciranje iznosi 165.750,00 eura.

Cilj projekta

Provedbom projekta ADOBE želi se poboljšati pristupačnost turističkih proizvoda i usluga u pograničnom području Hrvatske i Mađarske, s naglaskom na Osječko-baranjsku županiju i Županiju Baranya. Poboljšanje pristupačnosti omogućit će osobama s invaliditetom uživanje u turističkim uslugama na ravnopravnoj osnovi s drugima.

Prekograničnom suradnjom do pristupačnih odredišta

Nositelj projekta ADOBE je Osječko-baranjska županija, dok je projektni partner Županija Baranya. U provedbu projekta bit će uključeni i pridruženi partneri – Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom (Hrvatska) te Ministarstvo za ljudske potencijale (Mađarska). Projekt će se provoditi u trajanju od 20 mjeseci, od 1. svibnja 2020. do 31. prosinca 2021. godine.

Glavne aktivnosti projekta su:

  • Izrada digitalno pristupačne web stranice i mobilne aplikacije
  • Analiza pristupačnosti 100 turističkih atrakcija u Osječko-baranjskoj županiji
  • Analiza pristupačnosti 100 turističkih atrakcija u Županiji Baranya
  • Nabava opreme za osiguravanje pristupačnosti
  • Edukacija dionika u turizmu
  • Provođenje informativne kampanje

Koordinacijski sastanak projektnih partnera

Dana 26. veljače 2020. godine održan je radni sastanak projektnih partnera na kojem su se utvrdili detalji provedbe i rokovi za obavljanje projektnih aktivnosti. Također, uspostavljeni su i upravljački mehanizmi koji će osigurati uspješnu provedbu projekta, s ciljem stvaranja uključivijeg i ravnopravnijeg društva u cjelini.