Tradicionalna kuća bez puno pristupačnih sadržaja

Šokačka kuća u Topolju, malom mjestu nedaleko graničnog prijelaza Duboševica, etnografska je zbirka u sklopu Muzeja Slavonije koja posjetiteljima predočava seosku baranjsku tradiciju. U kući sagrađenoj 1923. godine izloženi su brojni alati i kućanski i odjevni predmeti korišteni u proteklim stoljećima, a na imanju se još nalaze staja s kolnicom (iz prve polovice 19. stoljeća), ljetna kuhinja, dva čardaka, žitnica, tradicijski vrt, cvjetnjak i voćnjak. Nažalost, vrlo je malo pristupačnih sadržaja, osobito za posjetitelje u invalidskim kolicima i one s drugim tjelesnim oštećenjima.

Parkirališnih mjesta nema, a povišeni pločnik bez spuštenih rubnika razdvaja mjesnu cestu i prilaz koji se sastoji od neravnih cigala i kamenih kocaka. Drugi su dvorišni puteljci i prilazi rađeni na sličan način ili su samo utabani, stoga na imanju nema potpuno ravnih prilaznih površina. Pred kućom se nalaze tri visoke stepenice i trijem s ciglenim podom, dok je pred samim ulazom drveni prag visine četiri-pet centimetara.

Vanjska strana etno muzeja Šokačka kuća
Unutrašnjost Etno muzeja Šokačka kuća

Kosine bi mogle poboljšati pristupačnost

Pred kućom se nalaze tri visoke stepenice i trijem s ciglenim podom, dok je pred samim ulazom drveni prag visine četiri-pet centimetara. Betonski dio podova u prizemlju neravan je i pun rupa, dok je jedan dio popločen razmjerno ravnim ciglama. Podrum je betoniran, prostorije na katu popločene su ciglama, a potkrovlje ima drvenu podlogu.

Iako bi se postavljanjem prijenosnih pristupnih kosina pred ulaze mogle barem premostiti visinske razlike koje onemogućuju pristup objektu teže pokretnim osobama, dojma smo da su za znatnije unapređenje pristupačnosti potrebna veća ulaganja. Na imanju nema taktilnih pokazatelja, natpisa na brajici i taktilnih eksponata, kao ni videozapisa na znakovnom jeziku, aplikacija i uređaja asistivne tehnologije koji bi upotpunili audiovizualne sadržaje za osobe sa senzornim oštećenjima.

Želja za unaprijeđenjem pristupačnosti postoji

Također, valja istaknuti da je Šokačka kuća dobar primjer toga da je u Republici Hrvatskoj nužna korjenita promjena pristupa materijalnoj kulturnoj baštini jer razumna prilagodba i uključivost objekata nipošto ne moraju biti u suprotnosti s njezinim očuvanjem. Srdačno osoblje nema iskustva u prijemu posjetitelja s invaliditetom, a internetske stranice objekta ne postoje, pa su osnovne informacije dostupne tek na drugim izvorima.

Napomena: Vodstvo muzeja zainteresirano je za unapređenje ponude za posjetitelje s invaliditetom uz sufinanciranje, no postoje određene restauratorske i birokratske zapreke u ostvarenju takvih nastojanja.

Dvorište Etno muzeja Šokačka kuća

Ocjena pristupačnosti

Dostupnost informacija
prije i za vrijeme posjeta  

1/5

Prijem gluhih i nagluhih posjetitelja 

2/5

Prilaz s javne ceste   

1/5

Prijem slijepih i slabovidnih posjetitelja  

1/5

Parkiralište pristupnim putem  

1/5

Prijem posjetitelja s
intelektualnim poteškoćama 

2/5

Pristupačnost ulaza i recepcije 

1/5

Prijem posjetitelja s alergijama 

N/P

Pristupačnost blagovaonice i/ili bara  

N/P

Pristupačnost spavaće sobe 

N/P

Pristupačnost javnog zahoda 

1/5

Pristupačnost kupaonice  

N/P

Pristupačnost višenamjenskih prostorija
i/ili zajedničkih prostorija

1/5

Dostupnost asistivne opreme 

1/5

Prohodnost pristupnih puteva

1/5

Iskustvo s prijemom
posjetitelja  invaliditetom i/ili 
namjera poboljšanja pristupačnosti  

1/5

UKUPNA OCJENA

14/60

Pristupačnost po kategorijama

Informacijska i komunikacijska pristupačnost za osobe s motoričkim oštećenjma

1/5

Informacijska i komunikacijska pristupačnost za osobe s oštećenjima sluha

1/5

Informacijska i komunikacijska pristupačnost za osobe s oštećenjima vida

1/5

Informacijska i komunikacijska pristupačnost za osobe s intelektualnim teškoćama

1/5

Pristupačnog vanjskog prostora za osobe s motoričkim oštećenjma

1/5

Pristupačnost vanjskog prostora za osobe s oštećenjima sluha

1/5

Pristupačnost vanjskog prostora za osobe s oštećenjima vida

1/5

Pristupačnost vanjskog prostora za osobe s intelektualnim teškoćama

2/5

Pristupačnog unutrašnjeg prostora za osobe s motoričkim oštećenjma

1/5

Pristupačnost unutrašnjeg prostora za osobe s oštećenjima sluha

2/5

Pristupačnost unutrašnjeg prostora za osobe s oštećenjima vida

1/5

Pristupačnost unutrašnjeg prostora za osobe s intelektualnim teškoćama

2/5

UKUPNA OCJENA

1/5

Lokacija

Osnovni podatci

Adresa

Etno muzej Šokačka kuća
Ulica Republike 39A
31304 Topolje

Vrsta i funkcija

Nacionalni muzej

Karta

Prijeđite na sljedeće odredište