Pristupačan objekt za sve posjetitelje

Etnološki centar baranjske baštine suvremen je i vrlo pristupačan višenamjenski objekt smješten u Belom Manastiru. Pred ulazom centra nalazi se parkiralište s dva označena mjesta za osobe s invaliditetom, no pomalo je opasno što se posjetitelji u invalidskim kolicima s njega najprije moraju spustiti na prometnicu da bi mogli pristupiti ravnom ciglenom prilazu, stoga bi bilo dobro postaviti pristupnu kosinu pred pločnikom koji vodi do objekta. Na glavnom su ulazu masivna drvena vrata, no zvonce je postavljeno na primjerenoj visini.

Sav dvorišni prostor centra popločen je ravnim ciglama, a pristupnim kosinama primjerenih nagiba svi posjetitelji u invalidskim kolicima mogu bez problema prići unutarnjim dijelovima centra. Lijepo uređene i pristupačne šetnice vode do vrta s medonosnim biljem i paviljona s pozornicom kojima mogu pristupiti svi posjetitelji. U centru postoji i pristupačan zahod, a nijedna prostorija nema nikakvih zapreka na ulazima, stoga se nesmetano može doživjeti cijeli izložbeni prostor

Prostorija u sklopu Etnološkog centra baranjske baštine
Prilaz Etnološkom centru baranjske baštine

Postojanje želje za dodatnim edukacijama

U objektu nema taktilnih pokazatelja, no rešetke središnjih dvorišnih slivnika mogu donekle pomoći osobama s oštećenjima vida pri snalaženju u prostoru. Postoji nekoliko kraćih natpisa na brajici, uglavnom vezanih uz opis projekta u sklopu kojega je centar sagrađen, no ne postoje opisi važnijih sadržaja na takvom pismu. Prava je šteta što u centru nema reljefnih prikaza i taktilnih eksponata, audiovizualnih sadržaja i vodiča, kao ni videozapisa na znakovnom jeziku koji bi upotpunili ponudu posjetiteljima sa senzornim oštećenjima.

Internetske stranice  pružaju dovoljno sadržaja i informacija i prilično su pregledne, no nisu sasvim pristupačne svim korisnicima, ponajviše zbog odabira žarkih boja. Profesionalno i srdačno vodstvo centra ima iskustva u prijemu većih skupina posjetitelja s tjelesnim invaliditetom i intelektualnim poteškoćama, no želi se dodatno educirati o pristupačnosti.

Napomena: Vodstvo centra vrlo je zainteresirano za unapređenje ponude za posjetitelje s invaliditetom uz sufinanciranje.

Ocjena pristupačnosti

Dostupnost informacija
prije i za vrijeme posjeta  

4/5

Prijem gluhih i nagluhih posjetitelja 

4/5

Prilaz s javne ceste   

4/5

Prijem slijepih i slabovidnih posjetitelja  

3/5

Parkiralište pristupnim putem  

4/5

Prijem posjetitelja s
intelektualnim poteškoćama 

4/5

Pristupačnost ulaza i recepcije 

5/5

Prijem posjetitelja s alergijama 

N/P

Pristupačnost blagovaonice i/ili bara  

N/P

Pristupačnost spavaće sobe 

N/P

Pristupačnost javnog zahoda 

5/5

Pristupačnost kupaonice  

N/P

Pristupačnost višenamjenskih prostorija
i/ili zajedničkih prostorija

5/5

Dostupnost asistivne opreme 

4/5

Prohodnost pristupnih puteva

5/5

Iskustvo s prijemom
posjetitelja  invaliditetom i/ili 
namjera poboljšanja pristupačnosti  

4/5

UKUPNA OCJENA

51/60

Pristupačnost po kategorijama

Informacijska i komunikacijska pristupačnost za osobe s motoričkim oštećenjma

4/5

Informacijska i komunikacijska pristupačnost za osobe s oštećenjima sluha

4/5

Informacijska i komunikacijska pristupačnost za osobe s oštećenjima vida

3/5

Informacijska i komunikacijska pristupačnost za osobe s intelektualnim teškoćama

4/5

Pristupačnog vanjskog prostora za osobe s motoričkim oštećenjma

4/5

Pristupačnost vanjskog prostora za osobe s oštećenjima sluha

4/5

Pristupačnost vanjskog prostora za osobe s oštećenjima vida

4/5

Pristupačnost vanjskog prostora za osobe s intelektualnim teškoćama

5/5

Pristupačnog unutrašnjeg prostora za osobe s motoričkim oštećenjma

5/5

Pristupačnost unutrašnjeg prostora za osobe s oštećenjima sluha

4/5

Pristupačnost unutrašnjeg prostora za osobe s oštećenjima vida

3/5

Pristupačnost unutrašnjeg prostora za osobe s intelektualnim teškoćama

4/5

UKUPNA OCJENA

4/5

Lokacija

Osnovni podatci

Adresa

Etnološki centar baranjske baštine
Ulica kralja Tomislava 70
31300 Beli Manastir

Vrsta i funkcija

Nacionalni muzej

Karta

Prijeđite na sljedeće odredište