Hotel duge tradicije i zadovoljavajuće pristupačnosti

 Villa Valpovo hotel je duge i bogate tradicije koji nudi pregršt usluga i sadržaja. Asfaltirano privatno parkiralište nalazi se pred kraćim ravnim prilazom od betonskih kocki i samim hotelom. Vanjska automatska vrata znatno olakšavaju pristup unutarnjim vratima, ravnom predvorju i recepciji, a velika je većina zajedničkih prostorija pristupačna, uključujući višenamjensku dvoranu, restoran, bar, atrij, terasu i drugo.

Ondje gdje je to nužno sagrađene su i pristupne kosine, iako prevelikog nagiba, a stolovi su uglavnom primjerene visine. Sobama na katu može se pristupiti manjim dizalom bez zvučne komunikacije, a stepenice imaju aluminijske rubove, što donekle može olakšati kretanje osobama s oštećenjima vida. U hotelu je postojao pristupačni zahod koji je trenutačno prenamijenjen u spremište, a sobe su većinom tek donekle pristupačne. Ulazi soba dovoljno su široki, no ulazi kupaonica malo su preuski.

Soba u hotelu Villa Valpovo
Kupaonica u hotelu Villa Valpovo

Vodstvo hotela promišlja o pristupačnosti i unaprjeđenju ponude

Umivaonicima i zahodskim školjkama može se prići, no kupaonice imaju povišene kabine za tuširanje. Budući da je hotel već ugostio više skupina osoba s invaliditetom i da vlasnica vodi računa o različitim potrebama gostiju, osobama s tjelesnim invaliditetom dopušta se tuširanje u otvorenom prostoru kupaonice.

Hotel nema natpisa na brajici ni uređaja asistivne tehnologije za goste sa senzornim oštećenjima, a jelovnici za osobe s alergijama, respiratornim i probavnim poteškoćama pripremaju se uglavnom na zahtjev, iako je i u postojećim jelovnicima nekoliko jela prikladno za prehrambene potrebe navedenih gostiju. Vlasnica promišlja o pristupačnosti objekta, motivirana je i ulaže trud kako bi unaprijedila ponudu dostupnu gostima s invaliditetom, dok bi vrlo sadržajnu internetsku stranicu trebalo osuvremeniti i učiniti je znatno pristupačnijom za sve korisnike.

Napomena: Vlasnica je vrlo zainteresirana za unapređenje ponude za goste s invaliditetom uz sufinanciranje i planira dograditi četiri potpuno pristupačne sobe.

Ocjena pristupačnosti

Dostupnost informacija
prije i za vrijeme posjeta  

3/5

Prijem gluhih i nagluhih posjetitelja 

4/5

Prilaz s javne ceste   

5/5

Prijem slijepih i slabovidnih posjetitelja  

4/5

Parkiralište pristupnim putem  

5/5

Prijem posjetitelja s
intelektualnim poteškoćama 

4/5

Pristupačnost ulaza i recepcije 

5/5

Prijem posjetitelja s alergijama 

4/5

Pristupačnost blagovaonice i/ili bara  

5/5

Pristupačnost spavaće sobe 

2/5

Pristupačnost javnog zahoda 

1/5

Pristupačnost kupaonice  

2/5

Pristupačnost višenamjenskih prostorija
i/ili zajedničkih prostorija

4/5

Dostupnost asistivne opreme 

4/5

Prohodnost pristupnih puteva

4/5

Iskustvo s prijemom
posjetitelja  invaliditetom i/ili 
namjera poboljšanja pristupačnosti  

4/5

UKUPNA OCJENA

60/80

Pristupačnost po kategorijama

Informacijska i komunikacijska pristupačnost za osobe s motoričkim oštećenjma

4/5

Informacijska i komunikacijska pristupačnost za osobe s oštećenjima sluha

3/5

Informacijska i komunikacijska pristupačnost za osobe s oštećenjima vida

2/5

Informacijska i komunikacijska pristupačnost za osobe s intelektualnim teškoćama

2/5

Pristupačnog vanjskog prostora za osobe s motoričkim oštećenjma

5/5

Pristupačnost vanjskog prostora za osobe s oštećenjima sluha

5/5

Pristupačnost vanjskog prostora za osobe s oštećenjima vida

4/5

Pristupačnost vanjskog prostora za osobe s intelektualnim teškoćama

5/5

Pristupačnog unutrašnjeg prostora za osobe s motoričkim oštećenjma

3/5

Pristupačnost unutrašnjeg prostora za osobe s oštećenjima sluha

4/5

Pristupačnost unutrašnjeg prostora za osobe s oštećenjima vida

4/5

Pristupačnost unutrašnjeg prostora za osobe s intelektualnim teškoćama

4/5

UKUPNA OCJENA

4/5

Lokacija

Osnovni podatci

Adresa

Hotel Villa Valpovo
Ulica bana Josipa Jelačića 1
31550 Valpovo

Vrsta i funkcija

Hotel

Karta

Prijeđite na sljedeće odredište