Sitni šljunak otežava kretanje

Muzej Valpovštine zanimljiv je i vrijedan gradski muzej smješten u velebnom gotičko-baroknom Dvorcu Prandau-Normann iz prve polovice 18. stoljeća. Budući da je muzej neodvojiva cjelina istočnog krila dvorca, analiza primarno mora uključivati pristupačnost dvorca.

Dvorac i perivoj koji ga okružuje ograđeni su od ostatka Valpova, stoga su gradska parkirališta prilično udaljena. Prilaz glavnom ulazu perivoja popločen je razmjerno ravnim betonskim kockama, no svi drugi prilazi i šetnice posuti su sitnim šljunkom, što znatno otežava kretanje posjetiteljima u invalidskim kolicima.

Dvorište Muzeja Valpovštine
Prostorije u Muzeju Valpovštine

Mal broj pristupačnih sadržaja

Dvorišni prilaz dvorca popločen je velikim neravnim kamenim kockama koje su svima neprikladne za kretanje, a pred prizemnim ulazima uglavnom su pragovi ili stepenice. Pred ulazom muzeja nalazi se prag visine pet-šest centimetara, a pred ulazom u obližnju prostoriju geološke zbirke nalaze se stepenica visine osam-devet centimetara i prag visine pet-šest centimetara.

Geološka zbirka ujedno je i jedini dio muzeja kojemu donekle mogu pristupiti posjetitelji s tjelesnim invaliditetom jer se svi drugi izlošci nalaze na polukatovima i katovima do kojih se može doći isključivo nizovima stepenica i stubištima. Zahodi su također na katu, a u muzeju nema taktilnih pokazatelja, natpisa na brajici, taktilnih eksponata i reljefnih prikaza, kao ni videozapisa na znakovnom jeziku, aplikacija i uređaja asistivne tehnologije koji bi upotpunili audiovizualne sadržaje za osobe sa senzornim oštećenjima.

Najsvjetlija točka: Pristupačnost web stranice

Iako je jasna namjera osnivača i voditelja muzeja da spajanjem dviju zasebnih cjelina materijalne kulturne baštine dodatno podignu vrijednost i dvorcu i muzeju, prava je šteta što nepristupačnost i zapuštenost jedne od cjelina uvjetuje i nepristupačnost druge, stoga nije moguće unaprijediti sveukupnu pristupačnost prostora bez cjelovite rekonstrukcije dvorca.

Srdačno i profesionalno osoblje nema iskustva u prijemu posjetitelja s invaliditetom, dok su internetske stranice muzeja pomalo ironično među najpristupačnijim stranicama objekata obuhvaćenih ovom analizom jer ne samo da su sadržajne i pregledne nego je na njima provedena i digitalna pristupačnost, što je od osobite važnosti za korisnike s oštećenjima vida i za svaku pohvalu.

Unutrašnjost Muzeja Valpovštine

Ocjena pristupačnosti

Dostupnost informacija
prije i za vrijeme posjeta  

3/5

Prijem gluhih i nagluhih posjetitelja 

1/5

Prilaz s javne ceste   

2/5

Prijem slijepih i slabovidnih posjetitelja  

1/5

Parkiralište pristupnim putem  

2/5

Prijem posjetitelja s
intelektualnim poteškoćama 

2/5

Pristupačnost ulaza i recepcije 

1/5

Prijem posjetitelja s alergijama 

N/P

Pristupačnost blagovaonice i/ili bara  

N/P

Pristupačnost spavaće sobe 

N/P

Pristupačnost javnog zahoda 

1/5

Pristupačnost kupaonice  

N/P

Pristupačnost višenamjenskih prostorija
i/ili zajedničkih prostorija

1/5

Dostupnost asistivne opreme 

1/5

Prohodnost pristupnih puteva

1/5

Iskustvo s prijemom
posjetitelja  invaliditetom i/ili 
namjera poboljšanja pristupačnosti  

1/5

UKUPNA OCJENA

17/60

Pristupačnost po kategorijama

Informacijska i komunikacijska pristupačnost za osobe s motoričkim oštećenjma

3/5

Informacijska i komunikacijska pristupačnost za osobe s oštećenjima sluha

3/5

Informacijska i komunikacijska pristupačnost za osobe s oštećenjima vida

3/5

Informacijska i komunikacijska pristupačnost za osobe s intelektualnim teškoćama

3/5

Pristupačnog vanjskog prostora za osobe s motoričkim oštećenjma

1/5

Pristupačnost vanjskog prostora za osobe s oštećenjima sluha

1/5

Pristupačnost vanjskog prostora za osobe s oštećenjima vida

1/5

Pristupačnost vanjskog prostora za osobe s intelektualnim teškoćama

2/5

Pristupačnog unutrašnjeg prostora za osobe s motoričkim oštećenjma

1/5

Pristupačnost unutrašnjeg prostora za osobe s oštećenjima sluha

2/5

Pristupačnost unutrašnjeg prostora za osobe s oštećenjima vida

1/5

Pristupačnost unutrašnjeg prostora za osobe s intelektualnim teškoćama

2/5

UKUPNA OCJENA

2/5

Lokacija

Osnovni podatci

Adresa

Dvorac Prandau-Normann
31550 Valpovo

Vrsta i funkcija

Gradski muzej

Karta

Prijeđite na sljedeće odredište