Prag otežava pristup gostima u kolicima

Restoran Park prostran je i sadržajan ugostiteljski objekt koji se nalazi na samom ulazu u Valpovo. Pred restoranom se nalazi privatno parkiralište, no bez označenih mjesta za osobe s invaliditetom.

Prilaz je ravan, no pred glavnim ulazom nalazi se drveni prag visine sedam-osam centimetara, koji je s unutarnje strane nešto niži, no svejedno znatno otežava pristup gostima u invalidskim kolicima. Unutrašnjost restorana i dvorane za proslave ravna je i prostrana, a stolovi su primjerene visine.

Natkrivena terasa Restorana Park
Unutrašnjost Restorana Park

Nedostaju sadržaji za osobe sa senzornim oštećenjima

Restoran ima i pristupačni zahod koji trenutačno služi kao spremište jer je restoran zatvoren. Iz restorana se lako može prići vanjskoj terasi, no između terase i sjenice povišenje je od šest-sedam centimetara. U sklopu objekta nalazi se i malo dječje igralište s toboganom, ljuljačkama i drugim spravama, što je svakako vrijedan dodatni sadržaj, a tu je i mali park za rekreaciju i opuštanje.

U restoranu nema taktilnih pokazatelja ni uređaja asistivne tehnologije za goste sa senzornim oštećenjima, a osobama s alergijama, respiratornim i probavnim poteškoćama pripremaju se jelovnici isključivo na zahtjev.

Vlasnik objekta je voljan unaprijediti pristupačnost

Vlasnik je već surađivao s gradskom udrugom osoba s invaliditetom, stoga i on i osoblje imaju određenih iskustava u pružanju pristupačnih usluga, no voljan je dodatno unaprijediti pristupačnost ukupnog prostora, što bi se ponajviše moglo postići nabavom prijenosnih pristupnih kosina i dodavanjem sadržaja za osobe s oštećenjima vida i sluha.

Internetske stranice restorana prilično su jednostavne i pregledne, no nemaju sve potrebne informacije i nisu pristupačne osobama s oštećenjima vida.

Napomena: Vlasnik je zainteresiran za unapređenje ponude za goste s invaliditetom uz sufinanciranje.

Prag na ulazu u restoran Park

Ocjena pristupačnosti

Dostupnost informacija
prije i za vrijeme posjeta  

3/5

Prijem gluhih i nagluhih posjetitelja 

4/5

Prilaz s javne ceste   

5/5

Prijem slijepih i slabovidnih posjetitelja  

4/5

Parkiralište pristupnim putem  

5/5

Prijem posjetitelja s
intelektualnim poteškoćama 

5/5

Pristupačnost ulaza i recepcije 

3/5

Prijem posjetitelja s alergijama 

3/5

Pristupačnost blagovaonice i/ili bara  

4/5

Pristupačnost spavaće sobe 

N/P

Pristupačnost javnog zahoda 

4/5

Pristupačnost kupaonice  

N/P

Pristupačnost višenamjenskih prostorija
i/ili zajedničkih prostorija

4/5

Dostupnost asistivne opreme 

4/5

Prohodnost pristupnih puteva

4/5

Iskustvo s prijemom
posjetitelja  invaliditetom i/ili 
namjera poboljšanja pristupačnosti  

4/5

UKUPNA OCJENA

56/70

Pristupačnost po kategorijama

Informacijska i komunikacijska pristupačnost za osobe s motoričkim oštećenjma

3/5

Informacijska i komunikacijska pristupačnost za osobe s oštećenjima sluha

3/5

Informacijska i komunikacijska pristupačnost za osobe s oštećenjima vida

2/5

Informacijska i komunikacijska pristupačnost za osobe s intelektualnim teškoćama

3/5

Pristupačnog vanjskog prostora za osobe s motoričkim oštećenjma

4/5

Pristupačnost vanjskog prostora za osobe s oštećenjima sluha

5/5

Pristupačnost vanjskog prostora za osobe s oštećenjima vida

4/5

Pristupačnost vanjskog prostora za osobe s intelektualnim teškoćama

5/5

Pristupačnog unutrašnjeg prostora za osobe s motoričkim oštećenjma

4/5

Pristupačnost unutrašnjeg prostora za osobe s oštećenjima sluha

4/5

Pristupačnost unutrašnjeg prostora za osobe s oštećenjima vida

4/5

Pristupačnost unutrašnjeg prostora za osobe s intelektualnim teškoćama

4/5

UKUPNA OCJENA

4/5

Lokacija

Osnovni podatci

Adresa

Restoran Park
Ive Lole Ribara 10
31550 Valpovo

Vrsta i funkcija

Restoran

Karta

Prijeđite na sljedeće odredište