4

  • Natkrivena terasa Restorana Park

Restoran Park

28 srpnja, 2021|

Prag otežava pristup gostima u kolicima Restoran Park prostran je i sadržajan ugostiteljski objekt koji se nalazi na samom ulazu u Valpovo. Pred restoranom se nalazi privatno parkiralište, no bez označenih mjesta za osobe s invaliditetom. Prilaz je ravan, no pred glavnim ulazom nalazi se drveni prag visine sedam-osam centimetara, koji je s unutarnje strane nešto niži, [...]

  • Parkiralište restorana Čingi Lingi Čarda

Restoran Čingi-lingi čarda

28 srpnja, 2021|

Obnovljeni tradicionalni restoran ugodne pristupačnosti Restoran Čingi-lingi čarda nalazi se na samoj obali Biljskog jezera i zauzima posebno mjesto u srcima mnogih Baranjaca, stoga nam je osobito drago utvrditi da je jedan od najpristupačnijih restorana koje smo dosad posjetili. Obnovljeni tradicionalni restoran još nije započeo s radom jer su pripreme u tijeku, no već ima privatno asfaltirano [...]

  • Unutrašnjost restorana Corner

Restoran Corner

28 srpnja, 2021|

Poznati restoran čiju je pristupačnost moguće unaprijediti  Restoran Corner poznati je gradski restoran koji se nalazi u jugoistočnom dijelu Osijeka. Privatno parkiralište u samoj je blizini ulaza, no nema označenih mjesta za osobe s invaliditetom. Asfaltirani prilaz restoranu ravan je i nema zapreka sve do ulaznih vrata, gdje je povišenje od sedam-osam centimetara. Vrata su primjerene širine, a [...]

  • Ulaz u restoran Citadela

Restoran Citadela

28 srpnja, 2021|

Tradicionalni restoran zadovoljavajuće pristupačnosti  Obiteljski restoran Citadela nalazi se u Vardarcu i jedan je od pristupačnijih ugostiteljskih objekata obuhvaćenih ovim istraživanjem. Privatno asfaltirano parkiralište u samoj je blizini ulaza i ima označeno mjesto za osobe s invaliditetom. Kratkim i ravnim ciglenim prilazom s dovoljno širokim ostakljenim vratima svi gosti bez problema mogu pristupiti tradicionalno uređenom restoranu, koji se [...]

  • Prilaz objektu Eden Resort Emaus

Eden Resort Emaus

28 srpnja, 2021|

Povišenje otežava pristup stazi Eden Resort Emaus prostrano je dnevno odmaralište u predivnom prirodnom okruženju Satničkog ribnjaka, u blizini Petrijevaca. Kompleks ima privatno parkiralište s označenim mjestom za osobe s invaliditetom, no ono se nalazi na povišenju od tri centimetra i betonske kocke na njemu nisu ravne, što donekle otežava pristup osobama u invalidskim kolicima. Zbog još [...]

  • Sjenica u Caffe baru Lopoč

Caffe bar Lopoč

28 srpnja, 2021|

Rubnici ne stvaraju problem za kretanje Caffe bar Lopoč jedini je bar uključen u ovu analizu jer je sastavni dio Parka prirode Kopački rit. Bar se nalazi na samom ulazu u park i izvrsno se uklapa u cjelokupno okruženje. Pred ulazom se nalazi nekoliko parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom, a pored ulaza je i pristupačni zahod [...]

Get a personal consultation.

Call us today at (555) 802-1234

Request a Quote

Aliquam dictum amet blandit efficitur.

Go to Top