5

  • Sjenica u Državnoj ergeli Đakovo

Državna ergela Đakovo

26 srpnja, 2021|

Pristupačna ergela predivnih lipicanaca Državna ergela Đakovo jedinstvena je ergela predivnih lipicanaca koja uspješno spaja tradiciju uzgoja vrhunskih konja sa zanimljivom i sadržajnom turističkom ponudom. Ergela se nalazi na dvije zasebne lokacije, na istoku Đakova i u Ivandvoru, na imanju nekoliko kilometara sjeverozapadno od grada. Pred glavnom zgradom jahaonice nalazi se parkiralište popločeno betonskim kockama na kojemu [...]

Get a personal consultation.

Call us today at (555) 802-1234

Request a Quote

Aliquam dictum amet blandit efficitur.

Go to Top