Razlike u razinama

 • U slučaju male razlike u razini, pristup se omogućuje bez upotrebe dodatne rampe, te se time uklanja razlika u razini

 • Ovisno o stopi uspona, osigurana je ograda

 • Ograda i rukohvat ne uništavaju zaštićenu građevinu ili zgradu, mogu se kasnije ukloniti

 • U slučaju stepenica odgovarajuće širine, rukohvat je postavljen po sredini stubišta da bi bio pogodan za korištenje s obje strane

 • U slučaju privremene rampe, skreće se pozornost gostu na neravnomjerno spajanje rampe i površine po kojoj se hoda

 • Rubovi stepenica moraju biti označeni što je vidljivije

 • Dizalo u što je moguće manjoj mjeri mijenja izvorne značajke i izgled zgrade

 • Dizalo/dizala mogu koristiti osobe s različitim vrstama invaliditeta

 • Pristup zgradama kojima se može pristupiti stepenicama omogućuje rampa prilagođena zgradama po materijalu i izvedbi. U slučaju duže rampe, osigurana je alternativna opcija, npr. dizalo

 • U slučaju značajne razlike u razini i/ili obloge koja je dio kulturne baštine, predviđen je alternativni obilazni put

 • Ograda je izgrađena po mogućnosti s obje strane ceste / rampe

 • Ako je pristup bez prepreka osiguran dizalom u slučaju stanja opasnosti osigurano je i dizalo za nuždu

 • Ograde se protežu dulje od stepenica, pružajući siguran pristup / odlazak

 • U slučaju razlike u razini koju nije moguće premostiti rampom osigurano je dizalo

 • Ograda je neklizeća i izrađena je od ekološki prihvatljivog materijala

 • U slučaju razlike u razini koju nije moguće premostiti rampom osigurano je dizalo

 • Dizalo koje se koristi je po mogućnosti vertikalno

 • Ako je pristup moguć jedino uz asistenciju, to, a i dostupnost, jasno su naznačeni

Mjesta za predah

 • Po duljini ruta nalaze se odmorišta, mjesta za predah na distanci od svakih 50-150 metara s naslonom za leđa i naslonima za ruke a koja se u smislu vremenskih prilika nalaze na povoljnome položaju (zaštićeno od vjetra, sunca)

 • U slučaju objekta koji zauzima značajan prostor, osiguran je prijevoz između pojedinih točaka objekta, po potrebi, prijevoznim sredstvom.

 • Park, zelena površina u blizini kulturne ustanove (npr. dvorac, samostan) udovoljava kriterijima pristupačnosti koji su opisani za tu ustanovu, uključujući širinu ceste, popločenost i održavanje, osigurane rampe i dizala, osigurana kupaonica itd

 • Ako pristup određenom dijelu atrakcije nije osiguran, po mogućnosti se odobrava daljinsko predstavljanje istoga (npr. s vidikovca)

Prostor prilaza/ parkiralište

 • Parkiralište i recepcija nalaze se blizu glavnog ulaza ili je osigurana mogućnost iskrcavanja / prijevoza u blizini glavnoga ulaza

 • Površina parkirališta nije skliska, pristupačna je i bez površinskih nedostataka

 • Mjesta rezervirana za osobe s invaliditetom na parkiralištu jasno su označena

 • Primjena prozirnih površina u blizini ulaza, prolaza, s natpisima i ukrasima prije sudara

 • Postavljanje telefonske linije za poziv pomoći/informacija na ulazu, kod spajanja etaža i unutarnjeg/vanjskog prostora

 • Parkiralište i prostor prijama posjetitelja jasno su određeni

 • Pristup objektu javnim prijevozom: pristupačnost sredstava javnoga prijevoza, pristupačnost kolodvora, pristupačnost ceste od kolodvora do atrakcije i davanje usluga javnoga prijevoza, informacije o pristupačnosti javnog prijevoza na web stranicama komunalnih poduzeća i atrakcije, dostupnost informacija na kolodvoru o mogućnostima pristupa bez prepreka atrakciji. Pristupačnost pješačkim prijelazima.

 • Kriteriji opisani za rute poštuju se na ruti između parkirališta i glavnoga ulaza objekta

 • Točke za ulaz i izlaz radi parkiranja osobama s invaliditetom nesmetana su i nadzirana

 • Glavni prometni pravci osiguravaju kretanje 2 invalidskih kolica jedan pored drugoga ili im je osiguran zaobilazni put

 • Sustav koji se primjenjuje pri ulazu na parkiralište dostupan je i lako se njime upravlja

 • Primjena prozirnih površina u blizini ulaza, prolaza, s natpisima i dekoracijama radi izbjegavanja sudara

 • Pristupačnost parkirališta ili drugih automata za prodaju ulaznica

 • Na parkiralištima za osobe s invaliditetom osigurana su adekvatna mjesta za iskrcavanje i ukrcavanje posjetiteljima s invalidskim kolicima

Ulaz

 • Objekt bi po mogućnosti trebao biti dostupan preko zajedničkog ulaza, a koji je osposobljen za pristup svim ciljnim skupinama

 • Glavni ulaz (ako je potrebno) jednosmisleno je prepoznatljiv (npr. boja, staza)

 • Ulazna vrata su otvorena ili se lako otvaraju pomoću opreme stroja koja je lako dostupna

 • Ako pristupačnost nije moguće ostvariti preko glavnog ulaza, osiguran je odgovarajući alternativni ulaz ili se od pomoćnog ili novog ulaza kreira jedan novi glavni ulaz

 • Ako automatizirano otvaranje nije rješivo, pomoć se može zatražiti pritiskom dostupnog pozivnog gumba

 • Prema potrebi osim originalnih kvaka s kojima se teže barata, dostupno je i strojno otvaranje

 • Ulazni prostor je adekvatno osvijetljen opremom za uštedu energije (ne koristi se ulična svjetiljka)

Kretanje unutar zgrade

 • Ruta pruža najudobniji mogući pristup dodirivanjem ili jasnim označavanjem točaka interesa i usluga (toalet, obroci)

 • Visina soba i hodnika minimalno je 210 cm, tj. u protivnome jasni natpisi upozoravaju na to

 • U slučaju ograničene pristupačnosti atrakciji, pruža se alternativna mogućnost za razgledavanja (vidikovac, virtualizacija)

 • Predmeti koje osjetila ne mogu izravno doživjeti (dotaknuti) dostupni su u obliku modela odgovarajuće veličine

 • Razlike na unutarnjoj razini osigurava rampa, s dizalom u slučaju nedostatka prostora

 • U slučaju dizala, dizalo se adaptira minimalnim organskim preuređivanjem originalne zgrade

 • Postojanje opipljivih hodnih traka vodiča duž ruta za slabovidne osobe

 • U muzejima stalno je stalno dostupan cjelovit audio i video vodič za osobe s invaliditetom

 • Unutar zgrade nalazi se jednosmisleno označena ruta

 • U slučaju stubišta, ako se glavno stubište ne može pravilno preurediti, osiguran je alternativni pristup

 • U slučaju većih prostora (npr. dvorana), osigurane su trake namijenjene kretanju po različitim površinama, izvedba vodilicom / kanalom, bojom, zvučnim signalom itd.

 • Unutarnja hodna površina zgrade je ujednačena (npr. nema rupa, pukotina, neravnina, pokretnih površina), odn. otklonjene su neravnine uzrokovane starošću i tehnologijom gradnje zgrade

 • U slučaju otvaranja vrata nedovoljne širine (npr. u srednjovjekovnom dijelu zgrade) osiguran je alternativni put ili dostupnost usluge u alternativnoj sobi (jednako vrijedno doživljavanje usluge)

 • Rute koje nisu dostupne ili su prepreka za osobe s invaliditetom te alternativne rute jasno su označene

 • Izvedba audiovizualnih uređaja je pristupačna (dovoljno veliki, prepoznatljivi gumbi)

 • Audio opisi za slabovidne osobe su opisni, tj. opisuju i predmet a ne samo povijesnu, kulturnu pozadinu

 • Vrata u unutarnjoj ruti široka su najmanje 80 cm, otvorena su ili se lako otvaraju i na daljinu

 • Razlike u unutarnjim razinama riješene su rampama a u slučaju nedostatka prostora dizalom

 • U slučaju stubišta, ako se glavno stubište ne može pravilno preurediti, osiguran je alternativni pristup

 • Eventualne prepreke jasno su označene znakom upozorenja na razini poda

 • Osoblje je obučeno u vezi pružanja pomoći te komunikacije s osobama s invaliditetom

 • Pristup katovima omogućen je dizalom

 • Tehnologija podrške za kretanje unutar zgrade, npr. Aplikacija ili uređaj zasnovan na GPS-u dostupan je putem Bluetootha ili WiFi-a

 • U slučaju razlike u razini većom od 30 cm ili nagibom većim od 4%, ako je moguće, predviđena su stubišta s manjim nagibom (rampa može biti prepreka za invalidska kolica)

 • Prolazi su zadovoljavajuće široki, nema prepreka, a okretanje invalidskim kolicima osigurano je odgovarajućim prostorom ili uređajem

Osvjetljenje

 • Unutarnja rasvjeta zgrade je ujednačena, nije previše kontrastna i pruža odgovarajuću rasvjetu za potrebe prometnih površina

 • U slučaju kontrastnog osvjetljenja povijesnih zgrada (npr. crkava), osiguravaju se prijelazne zone te se na taj rizik skreće pozornost slabovidnim osobama.

 • Ožičenje dodatnih rasvjetnih tijela ne remeti monumentalni karakter, izgled zgrade i ne predstavlja rizik (prepreku)

4.4.3 Usluge >