Posjetitelji s kognitivnim oštećenjima informacije i upute ne obrađuju dovoljno brzo i na način kao što to čine ostali ljudi.

Nedostatak informacija može izazvati stanje opasnosti, odvajanje od drugih (npr. na izletu) ili jednostavno umanjenje doživljaj posjete odredištu.

Jedan od oblika smanjenja kognitivnih sposobnosti je gubitak pamćenja, odnosno dementnost.

Posjetitelji koji imaju teškoća s pamćenjem mogu se jednostavno zbuniti kada se suoče s nejednosmislenim informacijama ili ne dobivaju potrebnu pomoć.

Ovo kod osoba s kognitivnim oštećenjima može pojačati osjećaj tjeskobe, što dodatno smanjuje sposobnost praćenja kompliciranih i dugih uputa.

Osobe s kognitivnim oštećenjima do određenog stupnja bolesti često pokušavaju prikriti svoju bolest ili stanje, što ne znači da gore navedeni problemi i rizici ne postoje.

Pri dolasku posjetitelja s kognitivnim oštećenjima, potrebno je u obzir uzeti sljedeće aspekte:

  • Osobama s kognitivnim oštećenjima mogu biti potrebne pojednostavljene poruke i komunikacija

  • Svrsishodno je korištenje znakova, simbola i piktograma te čitkih i lako razumljivih natpisa

  • Važno je da osoblje može prepoznati narav problema i posjetitelje koji mogu imati kognitivna oštećenja te da im pruži podršku, čak i ako se suoči s agresivnim ponašanjem ili nerazumijevanjem koje proizlazi iz vrste oštećenja

  • Na kartama (npr. tlocrt zgrade) jasno se treba označiti pozicija osobe koja ju promatra

  • Uzduž prometnih pravaca potrebno je postaviti lako shvatljive oznake i informacije, npr. taktilne, grafičke i zvučne oznake

  • Posebno kod starijih osoba pamćenje može biti ograničeno, što otežava usvajanje novih informacija pa se trebaju emitirati sažete, kratke i razmjerno česte poruke

2.4 Posjetitelji s ostalim oštećenjima >