Smanjenje motoričkih sposobnosti (motorička invalidnost) predstavlja djelomičan ili potpun gubitak tjelesnih sposobnosti, uključujući hodanje, ravnotežu, sposobnost držanja ili pokretanja predmeta, vučenja, guranja, podizanja i dohvata predmeta.

Za obavljanje svakodnevnih rutinskih radnji, koje su potrebne i tijekom turističkih aktivnosti potrebno je korištenje više sposobnosti.

Motorička invalidnost može biti urođena, rezultat bolesti ili nesreće te može nastati i uslijed procesa starenja.

Za uklanjanje prepreka i ostvarenje pristupačnosti za posjetitelje s motoričkim teškoćama potrebno je sljedeće:

  • Prethodno vjerodostojno informiranje o mogućim preprekama putem više komunikacijskih kanala (društvene mreže, internet)

  • Pristup objektu u kojem su uklonjene prepreke mora biti neposredan i oslobođen svih prepreka

  • Potrebno je ukloniti prepreke u objektima te omogućiti korištenje specijalne opreme i uređaja koji pomažu u slobodnom kretanju

  • Potrebno je omogućiti pristupačno parkiranje

Stupanj teškoća u pješačkom prometu može biti različit, kao što su i razlozi pojedinih oštećenja različiti: neke osobe s invaliditetom, premda s ograničenjima, ali mogu samostalno hodati, drugima teškoću predstavlja svladavanje katova ili hodanje po nevodoravnom tlu i stepenicama, dok treći uopće ne mogu hodati.

Gubitak ravnoteže, sposobnosti stajanja i koordinacije karakterističan je za starije osobe, ali i djecu. Takve osobe ne mogu dulje samostalno hodati ili stajati, brzo se umaraju i sporo kreću s većom vjerojatnošću klizanja, padanja i ozljeđivanja.

Preporuke za poboljšanje mogućnosti kretanja osoba s motoričkim invaliditetom:

  • Na licu mjesta potrebno je omogućiti korištenje pomagala poput mehaničkih ili električnih kolica, štaka, okvira i štapova

  • Osobe s invaliditetom odjednom mogu prevaliti samo manje udaljenosti pa im kod duljih dionica (čak i unutar zgrade) mogu trebati odmorišta na kojima mogu zastati, odmoriti se i prikupiti snagu

  • Pored pomagala koja se mogu posuditi često je potrebna i osoba koja ljudima s invaliditetom pomaže u prometu te se za te potrebe treba osposobiti netko od osoblja

  • Ako se veći dio prometa odvija na stepenicama,  potrebni su rampe ili rukohvati s obje strane, ili rukohvati smješteni u sredini.

  • Budući da visinske razlike obično predstavljaju prepreku za osobe s invaliditetom, ovisno o vrsti zgrade i količini prometa potrebno je omogućiti vertikalni promet bez posebne rampe, a ukoliko to nije moguće korištenje stalnih mobilnih rampa ili dizala
  • Nisu važne samo vertikalne razlike, već prepreku predstavljaju i neravne te labave hodne površine pa je potrebno izvođenje ravnih, protukliznih površina

Ostale teškoće osoba s motoričkim oštećenjima

Poteškoće osoba s invaliditetom nisu ograničene samo na kretanje, već obuhvaćaju i probleme u vezi pokretanja ruku i pristiju, drugim riječima tzv. manipulacijske teškoće (fina motorika, hvatanje, držanje itd.). Problemi mogu biti raznovrsni, prouzročeni privremenim lomom ili kroničnom upalom, ali mogu predstavljati i trajno oštećenje.

Hvatanje predmeta (gumba, kvake, slavine itd.) ovisi o visini dotične osobe, sposobnosti korištenja gornjih ekstremiteta, ravnoteži, sposobnosti prijenosa snage i finoj motorici. Zbog ovih problema osobe s invaliditetom uopće ne mogu ili mogu tek vrlo otežano dohvatiti i baratati predmetima i opremom koja je lako dokučiva prosječnim posjetiteljima.

S jedne strane, to uzrokuje probleme pri korištenju, a s druge strane može dovesti i do nesreće, pa se okruženje treba urediti na način koji omogućuje laku pristupačnost uporabnih predmeta te njihovo hvatanje i rukovanje na više načina, uz najmanje ulaganje napora.

Predmeti su lako i udobno pristupačni ako za njihovo hvatanje nije potrebno podizanje i savijanje.  

Stoga je na pristupačno mjesto potrebno staviti prvenstveno signalne uređaje (npr. za otvaranje vrata ili komunikacijske uređaje), telefone, pisaće stolove i pultove, uređaje za upravljanje električnom energijom i drugim uslugama, pipe, kvake, namještaj itd. Lako pristupačna udaljenost se, ovisno o poziciji sjedenja u kolicima, može mijenjati.

Kada se, primjerice, neki predmet ili sredstvo nalazi na pisaćem stolu u pristupačnosti može zasmetati oslonac za ruke invalidskih kolica pa se stolovi i pultovi trebaju oblikovati tako da njihova površina bude u odgovarajućoj visini (npr. površina stola), odnosno da osobe u invalidskim kolicima mogu smjestiti noge ispod površine. Laka pristupačnost se, osim osobama u invalidskim kolicima, treba omogućiti i već spomenutim osobama s drugim motoričkim poremećajima, ali  i osobama čija visina odstupa od prosječne.

Sjedenje i kretanje u zatvorenom prostoru može biti otežano i osobama krupnije građe, kojima vertikalno kretanje između etaža može biti teško, što je posebno problematično u slučaju opasnosti.

2.2 Posjetitelji s osjetilnim oštećenjima >