Dana 4. studenog 2020. godine, u hotelu Osijek u Osijeku održana je uvodna konferencija projekta ADOBE (Accessible tourism destinations and services in border areas / pristupačne turističke destinacije i usluge u prekograničnom području).  

 

Predstavljanje ciljeva, aktivnosti i rezultata

Cilj projekta, poboljšanje pristupačnosti turističke ponude, odnosno pristupačnosti proizvoda i usluga koje se nude turistima u pograničnom području Hrvatske i Mađarske, a osobito Osječko-baranjske županije i Županije Baranya, predstavila je Mirela Kalazić zamjenica pročelnice Upravnog odjela za turizam, kulturu i sport Osječko-baranjske županije. 

Projekte aktivnosti kao što su analiza pristupačnosti turističkih atrakcija, provođenje edukacija za dionike u turizmu, nabava opreme za osiguravanje pristupačnosti te izrada digitalno pristupačne web stranice i mobilne aplikacije te rezultate projekta, predstavio je Tamas Berky.   

Turizam bez prepreka za osobe s invaliditetom

Savjetnik pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Mario Burek predstavio je normativni okvir koji obvezuje na osiguranje pristupačnosti, potencijal turističke ponude obogaćene pristupačnošću za osobe s invaliditetom, ali i problemi i prepreke s kojim se osobe s invaliditetom susreću kao turisti.  

Konferenciji su nazočili i predstavnici udruga osoba s invaliditetom iznijeli su svoja iskustva i prepreke s kojima su se susretali kao turisti te turistički djelatnici, odnosno pružatelji smještaja.  

 Konferencija je iznošenjem prijedloga i preporuka za poboljšanje pristupačnosti, koji će biti značajni prilikom provođenja planiranih projektnih aktivnosti.