Oštećenje jednog ili više osjetila – vida, sluha, dodira, okusa i njuha – smanjuje sposobnost posjetitelja da na odgovarajući način osjete i razumiju pojedine situacije te prema njima djeluju.

Pri oštećenju nekog osjetila osobe putem jačanja korištenja preostalih osjetila nauče u određenoj mjeri „kompenzirati” oštećenje, što im pomaže u komunikaciji, orijentaciji i samostalnim dnevnim aktivnostima.

Međutim, naročito kod onih osoba koje oštećenje osjetila dožive u kasnijoj fazi života kompenzacija se ne razvija, što ih može uvelike ograničiti u svakodnevnim aktivnostima.

Osobama s osjetilnim oštećenijima pomažu posebne tehnologije, koje doprinose komunikaciji s drugim ljudima, razumijevanju vizualnih ili zvučnih poruka, orijentaciji i kretanju.

Posjetitelji s oštećenjima vida

Oštećenja vida mogu varirati od potpunog gubitka vida do raznih oblika i stupnjeva slabovidnosti. Osobe oštećenog vida mogu se oslanjati na druga osjetila (npr. dodir, sluh i njuh) kako bi bolje percipirali svoje okruženje.

Osobama oštećenog vida teškoće mogu predstavljati pješačenje, svladavanje katova, gruba i neravna podloga te zaobilaženje prepreka.

Osobama oštećenog vida prijeti više opasnosti, što uključuje pad na prometnoj cesti, spoticanje na stepenicama ili pad sa stepenica, sudaranje ili kontakt s neoznačenim, vrućim ili oštrim predmetima i površinama, a što može prouzročiti ozljedu.

Ako osobe pate i od problema s ravnotežom, to predstavlja dodatan rizik.

Posjetitelji oštećenog vida (ne samo slijepe osobe) predmete na putu s jedne strane mogu prepoznati pomoću bijelog štapa, dok drugi koriste pse vodiče (službene pse), koji im pomažu u orijentaciji te ih upozoravaju na opasnost.

Mogućnost ulaska sa psima vodičima, raspoloživa pomagala i usluge (npr. po potrebi kontaktiranje veterinara) vrlo su važne za osobe oštećenog vida i predstavljaju važne informacije prije posjeta.

Pri dolasku posjetitelja oštećenog vida, potrebno je u obzir uzeti sljedeće aspekte:

 • Osobama s oštećenim vidom važno je što lakše percipiranje okruženja: čiste, kontrastne, što manje složene površine i okruženje omogućuju im bolju orijentaciju

 • U slučaju opasnosti trebaju se koristiti odgovarajuća taktilna upozorenja i/ili zvučna upozorenja, primjerice u slučaju vruće površine, tekućine, opasnosti od pada i druge opasnosti

 • Korisnu su i Brailleovo pismo i reljefni tekstovi, posebice osobama s ozbiljnim oštećenjem vida

 • Osobe oštećena vida obično ne prepoznaju unaprijed kada netko želi s njima započeti komunikaciju niti znaju s kim razgovaraju: zaposlenik davatelja usluga na početku razgovora treba se predstaviti, ili treba na sebe skrenuti pozornost. U protivnom posjetitelj se može zbuniti, nije sigurno da će shvatiti da se obraćaju njemu i tko mu se obraća. Kada zaposlenik pomaže takvoj osobi, treba joj reći što će učiniti i što čini, a ukoliko netko u međuvremenu uđe ili izađe iz prostorije to se također treba priopćit.

 • Zvučne poruke mogu izvrsno poslužiti za predstavljanje kulturne baštine, orijentaciju, uputstva za uporabu ili kao upozorenje na opasnost

 • Zvučna upozorenja, prilagodba materijala podloge pa čak i mirisi pomažu im u orijentaciji. Takva rješenja trebaju se svjesno koristiti, o čemu treba izvijestiti osobe oštećenog vida

 • Pri opisu položaja nekog predmeta korisno je koristiti referentni predmet, primjerice predmete locirati prema kretanju kazaljki sata

 • Osobama oštećena vida potrebno je više verbalne komunikacije uz preciznije, detaljnije opise. Ne smijemo zaboraviti da takve osobe ne mogu razumijeti govor tijela, na što trebamo paziti prilikom komunikacije

Posjetitelji s oštećenjima sluha

Oštećenje sluha pripada skupini skrivenih oštećenja, koja se ne mogu prepoznati na prvi pogled. Može se manifestirati u formi djelomičnog ili potpunog oštećenja sluha, pa jakost, visina i intenzitet zvuka koje osobe percipiraju ovisi o pojedincu.

Pristupačnost se za osobe oštećenog sluha ostvaruje posebice u području komunikacije i pristupa informacijama. Osobe koje su rođene s visokim stupnjem oštećenja sluha obično komuniciraju znakovima.

Znakovni jezici koje koriste gluhi razlikuju se u pojedinim državama, stoga pri prevođenju moramo znati koji znakovni jezik koriste posjetitelji.

Osobe koje su rođene s oštećenjem sluha mogu imati teškoća i u vezi pisma.

Većina osoba oštećenog sluha oštećenje je stekla u kasnijoj dobi pa nije vjerojatno da poznaju znakovni jezik, već pretežno komuniciraju pismeno i na taj način razumije poruke.

Često zadržavaju sposobnost govora i relativno dobro komuniciraju s drugima.

Pri dolasku posjetitelja oštećenog sluha, potrebno je u obzir uzeti sljedeće aspekte:

 • Verbalnu komunikaciju otežava bučno okruženje pa na razumijevanje utječu i akustične karakteristike prostorija

 • Čitanje poruka i natpisa od kritične je važnosti, stoga se natpisi trebaju na odgovarajući način osvijetliti

 • Alarm koji se sastoji isključivo od zvučnih signala gluhe osobe i osobe oštećenog sluha neće čuti ili neće primijetiti na vrijeme (naročito noću), pa je važno da razni alarmni uređaji mogu emitirati i svjetlosne signale

 • Zvukove jača i primjena indukcijske petlje, što pridonosi verbalnoj komunikaciji osoblja i posjetitelja oštećenog sluha

 • Pismenu komunikaciju može spriječiti jezična barijera, stoga u razumijevanju pomažu piktogrami i crteži

 • Zvučne informacije i upozorenja putem sustava razglasa često se uopće ne čuju ili ne čuju dobro, stoga je vrlo važna pismena komunikacija (npr. pomoću ekrana)

Potrebe posjetitelja s ostalim osjetilnim oštećenjima

Taktilne smetnje (smetnje dodira)

Među osobe s taktilnim oštećenjima pripadaju osobe koje pate od neuroloških oštećenja, paralize ili nedostatka ekstremiteta.  To uzrokuje probleme s percipiranjem svih predmeta i površina i njihovim korištenjem. Osjetilni problem u ovom slučaju znači da osobe ne osjećaju ništa na pojedinim dijelovima kože i tijela, ili pojave osjećaju na krivi način.

Nedostatak ovog osjetila utječe, primjerice, na korištenje dodirnih monitora i drugih uređaja kod kojih je važan dodir. Davatelj usluga prvenstveno mora izbjeći da se zbog taktilnih problema posjetitelji izlože kontaktu s naročito oštrim, vrućim ili hladnim predmetima koji uslijed krivog rukovanja mogu ozlijediti goste.

Ograničenja zbog poremećaja mirisa i okusa

Posjetitelji oštećenog osjetila mirisa i okusa mogu doživjeti slične probleme.

Najveća opasnost uslijed oštećenja sposobnosti mirisa i okusa je što osobe s takvim oštećenjima ne reagiraju na odgovarajući način na toksične tvari, ostale polutante u zraku i dim prouzročen vatrom.

U svrhu prevencije, posjetiteljima treba omogućiti razne signale za slučaj opasnosti poput požara, dima ili eventualnog kemijskog onečišćenja.

2.3 Posjetitelji s kognitivnim teškoćama >