Prekogranično ostvarivanje pristupačnosti temelji se na:

 • 1. Certifikacija Pristupačne Baranje i povezano vrednovanje provode se zajednički u Županiji Baranya  i Osječko-baranjskoj županiji

 • 3. Pružatelji usluga bit će uključeni u jedinstvenu zajedničku opću promotivnu bazu podataka s općim turističkim informacijama, na temelju koje posjetitelji mogu planirati boravak na prostoru obje županije

 • 2. Pružateljima usluga u uklanjanju jezičnih barijera poslužit će natpisi i priručnik na mađarskom i na hrvatskom jeziku, a također i zajednički programi obuke

 • 4. Pružatelji usluga mogu uspostavljati međusobne odnose na zajedničkim događanjima, pružajući tako posjetiteljima zajedničku, konkurentnu i obogaćenu ponudu,  makar u okvirima jednodnevnih rekreacijskih tura

U Osječko-baranjskoj županiji za navedeno na raspolaganju stoji asistivna oprema, koji pružatelji turističkih usluga mogu unajmiti u slučaju dolaska posjetitelja s nekom vrstom invaliditeta.

Kvalifikacija pristupačnosti

Cilj certifikacije Pristupačna Baranja je poticanje pristupačnog turizma u Baranjskoj županiji u Mađarskoj i Osječko-baranjskoj županiji u Hrvatskoj, pomoću sinergije koje proizlaze iz zajedničke promocije.

Radi toga:

 • Uspostavljen je sustav aspekata vrednovanja, koji atrakcijama i smještajnim objektima omogućuje vrednovanje usluga u svrhu kasnijeg neovisnog certificiranja

 • Pružatelji usluga će nakon certificiranja ući u međunarodnu bazu podataka koja obuhvaća dvije županije i cjelokupnu turističku ponudu. Precizne i detaljne informacije o razini pristupačnosti omogućuju privlačenje većeg broja posjetitelja s invaliditetom u regiju i objekt dotičnog pružatelja usluga. Vrednovanje ne znači nužno i ostvarenje kompleksnog uklanjanja prepreka: uklanjanje prepreka za pojedine skupine osoba s invaliditetom te uklanjanje pojedinih stanja i aspekata ograničenja predstavljaju vrijedne informacije za putnike.

 • Uz aspekte vrednovanja vezuju se i praktične preporuke, koje su dostupne u ovom vodiču i edukativnim materijalima

U ovom dokumentu predstavljene su glavne kategorije i metodologija vrednovanja te detaljan popis kriterija vrednovanja pojedinih lokacija.

Detaljni kriteriji vrednovanja grupirani su po najvažnijim kategorijama, a pojedini pružatelji usluga odgovarajuću razinu pristupačnosti ostvaruju prema omjeru osvojenih bodova u pojedinim kategorijama (%) (npr. pristup objektu). Pored detaljnog vrednovanja ocjenjuje se i udovoljavanje glavnim kriterijima, koji su istaknuti u bazi podataka.

Na javnom mjestu (web stranici) baze podataka objavljuju se glavne kategorije i najvažniji kriteriji, a tijekom samoocjenjivanja i certificiranja obavlja se i detaljno vrednovanje.

Važno je naglasiti kako se na pojedinim lokacijama ne mogu primjenjivati svi kriteriji, jer primjerice povijesni lokaliteti, prirodne atrakcije i javne površine po naravi ne raspolažu brojnim funkcijama (npr. pult za recepcije), a važno je istaknuti da se niti od jednog pružatelja usluga ne očekuje udovoljavanje svim kriterijima i kompleksno uklanjanje prepreka za sve ciljane skupine.

Sustav kvalifikacije pristupačnosti

Evaluacijski kriteriji izrađeni su s obzirom na navedeno, prema sljedećim aspektima:

 • Obuhvaća kriterije osvještavanja i edukacije osoblja, što osobama s invaliditetom omogućuje odgovarajuću podršku

 • Među kriterijima razlikujemo ključne, osnovne i daljnje kriterije. Ključni kriteriji imaju osnovnu važnost u informiranju potencijalnih posjetitelja, dok se osnovni kriteriji trebaju ostvariti za stjecanje osnovnog certifikata, bilo da se radi o cjelokupnom sustavu kriterija ili samo o njegovim pojedinim dijelovima

 • Sadrži i druge kriterije u vezi smještajnog objekta, s posebnim osvrtom na sobe za goste

 • Pokrivanje tzv. posjetiteljskog puta koji opisuje mogućnosti kretanja posjetitelja od ulaska u objekt do kretanja unutar građevine, uključujući i prikupljanje informacije prije posjeta

Razine učinka

Za ocjenjivanje davatelja usluga, odnosno objekata pored detaljnog sustava vednovanja koristi se ljestvica od tri boda, kod koje pojedine vrijednosti znače sljedeće:

 • 1. Aspekt uopće nije ostvaren (crvena boja na ocjenjivačkom listiću, učinak od 0-33%).
 • 2. Djelomično se ostvaruju pojedini elementi aspekta (žuta boja na ocjenjivačkom listiću, učinak od 34-66%).
 • 3. Pristupačnost je ostvarena u cijelosti ili u najvećoj mjeri (zelena boja na ocjenjivačkom listiću, učinak od 67–100%)

Zbroj bodova dobivenih za pojedine kriterije čini razinu učinka u pojedinim kategorijama i ukupan rezultat.

Prema tome, mogu se postići tri razine certifikacije:

 • Zlatna (u bazi podataka označena s pet zvjezdica)

  Usluga je u svakom pogledu (preko 80%) uzorna, pružatelj ima izvrsne usluge i udovoljava svim osnovnim kriterijima

 • Srebrna (četiri zvjezdice)

  Objekt je pouzdan, omogućuje visoku razinu usluge, ali je potreban dodatan razvoj u pojedinim kategorijama i za pojedine ciljane skupine (preko 60% ), udovoljava svim osnovnim kriterijima

 • Brončana (tri zvjezdice)

  Objekt pruža stabilne, prosječne usluge, udovoljava svim osnovnim kriterijima, ali postoje nedostaci u više kategorija (preko 50%)

 • Plava

  Objekt udovoljava samo pojedinim, ali ne i svim osnovnim kriterijima

Pored ocjene funkcionalnih površina (informiranje, ulaz, kretanje itd.) sustav omogućuje i vrednovanje učinka prema pojedinim kategorijama invaliditeta.

Pružatelji usluga koji osnovnim kriterijima udovoljavaju u pojedinim kategorijama pored ukupnog certifikata dobivaju i oznaku za pristupačne usluge u dotičnoj kategoriji.

4.3 Sustav vrednovanja Pristupačna Baranja