Pristup lokaciji i konkretnom ulazu kritičan je korak tijekom putovanja.

Načini ulaska mogu biti različiti, ovisno o razdoblju u kojemu je recepcija objekta otvorena, odnosno je li ulaz uopće osposobljen za neometani ulazak.

Postaja javnoga prijevoza, pristup pristupačnome parkiralištu i nesmetani pristup s tog mjesta iznimno su bitni, budući da se bez toga ne može govoriti o pristupačnoj zgradi ili usluzi.

U slučajevima nekih turističkih atrakcija, glavni ulaz nije nužno i primarna ulazna točka.

Kada se žele očuvati objekti zaštićene baštine, često se dizajniraju i uvode alternativni i prikladni ulazi.

U tom slučaju, preporuke se odnose upravo na takve ulaze.

S obzirom na to,  preporuča se sljedeće:

 • Osigurati parkirna mjesta za osobe s invaliditetom (u skladu sa zakonskim propisima) što bliže javnom ulazu atrakcije ili smještaja

 • Obvezno bi trebala postojati jednosmislena oznaka koja je vidljiva svim korisnicima, kako bi se spriječilo neovlašteno korištenje parkirnih mjesta namijenjenih osobama s invaliditetom

 • Odrediti pristupačna mjesta za parkiranje za osobe s invaliditetom te im obvezno omogućiti nesmetano bočno iskrcavanje i kretanje, upotrebu dizala za invalidska kolica, kao i mjesto za rasklapanje i sklapanje invalidskih kolica, kad ih se iznosi iz prtljažnika

 • Parkirno mjesto za autobuse također treba biti što bliže javnom ulazu u atrakciju ili ulazu u smještajni objekt

 • Oznake pristupačnih mjesta za parkiranje namijenjenih osobama s invaliditetom ne smiju se označavati isključivo na razini tla, budući da to može stvarati probleme u pronalaženju parkirnoga mjesta

 • Parkiralište autobusa također treba biti pogodno za kretanje bez prepreke te biti pogodno za bočno iskrcavanje i kretanje, kao i za upotrebu hidrauličkog dizala za invalidska kolica ili korištenje mobilne rampe

Prilazak lokaciji i konkretnom ulazu predstavlja kritičan korak tijekom putovanja.

 • S parkirališta namijenjenih osobama s invaliditetom nužno je osigurati prepoznatljive, po mogućnosti rute bez stepenica i  prepreka sve do glavnoga javnog ulaza ili atrakcije

 • Od parkirališta do ulaza potrebno je izgraditi čvrstu i ravnu oblogu kolnika, izbjegavanjem uporabe šljunka

 • Na mjestima gdje je neizbježno korištenje stepenica dužih od 1 metra, moraju biti montirani rukohvati kružnoga oblika

 • Prostori za prodaju i kontrolu ulaznica pri ulazu također moraju biti pristupačni

 • Na recepciji je korisna uporaba indukcijske petlje, dok se ambijentalna buka može smanjiti izbjegavanjem glazbe i korištenjem odgovarajućih materijala (npr. buka pri hodanju)

 • Ključni čimbenik doživljaja dolaska osim ulaza je rad recepcije

 • Ako se ulaz ne može izvesti u savršeno pristupačnome obliku, bitno je da na raspolaganju bude obučeno osoblje koje će biti na usluzi osobama s invaliditetom

 • U radu recepcije istaknutu ulogu imaju ljudski čimbenici, prvenstveno komunikacija, o kojoj će biti riječi u nastavku Vodiča

 • Na recepciji se treba osigurati jednaka komunikacija djelatnika prema svim sugovornicima

 • Pult recepcije treba se oblikovati na način koji omogućuje prilaz kolicima

 • U cilju čekanja i odmora kod recepcije treba se osigurati mjesto koje omogućuje zaustavljanje kolicima, npr. kod sjedala smještenih nasuprot recepciji

3.13 Verbalna i neverbalna komunikacija >