Pristupačni turizam jest neprestano osiguravanje dostupnosti turističkih destinacija, proizvoda i usluga svim osobama, bez obzira na njihova fizička ograničenja, invaliditet ili dob. Obuhvaća turističke lokalitete u javnom i privatnom vlasništvu. Unaprjeđenja dostupnosti nisu od koristi samo osobama s trajnim tjelesnim invaliditetom, nego i roditeljima s malom djecom, osobama starije životne dobi, osobama s privremenim ozljedama poput slomljene noge te njihovim suputnicima“ (Miller i dr., 2010)

„Pristupačni turizam je turizam i putovanje koje je pristupačno svim osobama, uključujući i osobe s invaliditetom, uključujući osobe s poteškoćama kretanja, sluha, vida, psihosocijalnih ili intelektualnih poteškoća te osobe starije životne dobi i osobe s privremenim invaliditetom.“  (UNESCAP, 2009.)