Ovim Vodičem želi se  omogućiti da Baranju dugoročno posjeti sve veći broj osoba s raznim oblicima invaliditeta, kako bi uživali u njenim turističkim znamenitostima i uslugama.

Prvi korak ka tomu je osvještavanje pružatelja turističkih usluga u županiji o pristupačnom turizmu i načinima razvoja pristupačnog turizma.

Pristupačnost se može odnositi na više ciljanih skupina te na različite razine. Neke usluge mogu biti pristupačne gotovo svim ciljanim skupinama, dok su druge pristupačne samo za nekoliko ciljanih skupina. Razine pristupačnosti također se mogu razlikovati. Ostvarenje načela univerzalnog dizajna na razini cjelokupnog objekta može zahtijevati veću investiciju, što često odvraća vlasnike od investicije.

Uz to, moguće su i brojne  manje, lakše izvodljive i jeftinije izmjene koje omogućuju pružanje usluga novim ciljanim skupinama, a čiji su troškovi prihvatljivi vlasnicima.

Ovim se Vodičem žele dati smjernice na temelju načela univerzalnog dizajna, koje su prvenstveno važne u slučaju adaptacija ili novih investicija, ali su važne i pri manjim razvojnim aktivnostima, namijenjenim pojedinim ciljanim skupinama.

Njihova provedba pružateljima turističkih usluga omogućuje da i bez većih investicija započnu transformaciju u pružatelja pristupačnih turističkih usluga, koji će se kasnije kontinuirano razvijati.

Načela univerzalnog dizajna, koja uzimaju u obzir cjelokupnu korisničku rutu, istodobno ovise o ciljanim skupinama, ostvarenju univerzalnih projektantskih načela te ciljanim intervencijama. Tako se, primjerice, u objektima koji omogućuju antialergeno okruženje omogućuje i ciljano, preliminarno informiranje, informiranje na licu mjesta i pružanje pomoći.

Razvoj pristupačnog turizma

Razvoj pristupačnog turizma ostvaruje se po načelu cjelokupnog puta, koji traje od informiranja, preko dolaska do realizacije usluge.

Tijekom primjene tog načela primjećuje se kako se brojni aspekti pristupačnosti u slučaju pojedinih vrsta usluga preklapaju, dok se drugi aspekti primjenjuju samo kod pojedinih usluga, na različite načine.

Tako se, primjerice, aspekti koji se odnose na komunikaciju, pristup i pomoćne prostorije u različitim objektima primjenjuju na sličan način, dok se aspekti u vezi uređivanja soba i komunikacije, naravno, odnose samo na smještajne kapacitete.

Istodobno, mogu se razlikovati i prema vrsti objekta: tako su, primjerice, pojedine mogućnosti ograničene u povijesnim zgradama, uz mogućnost drugačije kompenzacije.

U vezi razlika između pojedinih objekata i usluga korisno je imati u vidu važnost prethodne komunikacije: na primjer, važno je da posjetitelji unaprijed znaju kako zbog određenih razloga mogu posjetiti samo dio atrakcije.

Posjetitelji će biti na to pripremljeni, a stvarni dožvljaji bit će u skladu s njihovim očekivanjima.

Pored prethodne komunikacije jednako je važno i educiranje osoblja, odgovarajuća komunikacija na licu mjesta te mogućnost upravljanja razlikama u cilju praktične pomoći. Time se mogu ukloniti brojne prepreke prouzročene nedostatkom informacija i pomoći.

U Vodiču se posebno i po pojedinim dionicama navode i važnije razlike unutar cjelokupne posjetiteljske rute.

3.2 Korisnički doživljaj pristupačnog turizma >