Pri razvoju pristupačnih turističkih usluga trebamo razlikovati dvije faze:

1

Pristupačnost usluga,
preoblikovanje objekta

2

Certifikaciju usluga i objekta samoocjenjivanjem
te putem neovisne certifikcije

U uspostavi pristupačnih usluga i uklanjanju prepreka pomaže sustav aspekata koji je naveden u ovom vodiču i prilagođen je pojedinim klijentima i ciljanim skupinama. Aspekti se u prvom koraku mogu koristiti i kao lista za samoocjenjivanje.

Ostvarenje kompleksne pristupačnosti može biti dulji proces i ne može se smatrati ciljem u slučaju svih atrakcija i smještajnih kapaciteta.

Međutim, želi se skrenuti pozornost da pomoću navedenih aspekata i navedenih pomoćnih materijala svi pružatelji usluga mogu detektirati brojna područja u kojima se uz relativno male ili minimalne troškove može postići napredak, ili se kasnije mogu unaprijediti većim ulaganjem.

Sve vrste uklanjanja prepreka predstavljaju pomoć za posjetitelje s teškoćama i posjetitelje sa smanjenim sposobnostima.

Prije svega potrebno je preispitati pristupačnost i vjerodostojno izvještavati o situaciji, za što služi međunarodna baza podataka koja je izrađena u sklopu projekta.

Najvažniji aspekt za osobe s posebnim potrebama je pouzdana informacija. Na taj način već i samoocjenivanje vjerodostojno omogućuje doživljaj putovanja novim posjetiteljima, a pružatelju usluga donosi nove goste.

Čak i ako pružatelj usluga ne može urediti prostoriju koja je prikladna za osobe s invaliditetom, može se, primjerice, pripremiti za primanje osoba koje pate od alergija ili imaju manja ograničenja motoričkih sposobnosti.

10 najvažnijih zadaća

1

Informiranje na internetu

Pružanje preciznih infomacija o pristupačnosti, primjena preporuka W3C WAI

3

Raznovrsne potrebe

Koje potrebe osoba s invaliditetom može zadovoljiti pružatelj usluga?

5

Kretanje po unutrašnjosti objekta

Uklanjanje prepreka, odgovarajuća širina, visinske razlike, putevi bez pragova, informiranje

7

Osobe u pratnji

Soba u blizini koja je prikladna za smještaj osoba u pratnji, prijem pasa vodiča.

9

Upravljanje i informiranje

Jasne i lako razumljive informacije o orijentaciji i ostalom (npr. obrocima) za pojedine ciljane skupine

2

Educiranje suradnika

Osvještavanje o pristupačnosti, bonton, usvajanje načina pružanja pomoći

4

Parkiranje, pristup

Uklanjanje prepreka na parkiralištu, pristupačan ulaz, informacije o javnom prijevozu

6

WC i kupaonica

Pristupačan WC i kupaonica, raspoloživost pomagala

8

Postupanje u opasnosti

Pristupačni uređaji za dojavu (soba, kupaonica), pristupačni evakuacijski pravci i razumljivi alarm

10

Pristupačni pružatelji usluga

Uključivanje partnera koji mogu pružiti pomoć u raznim situacijama (npr. prijevoznici)

3.7 Karakteristike pristupačnih turističkih usluga >