Savjeti za komunikaciju putem e-maila

 • Birajte boju slova koja omogućuje dobar kontrast.

 • Birajte odgovarajući format e-mail poruke. Najprikladnije je birati između običnog teksta i HTML-a

 • Svi privici moraju biti pristupačni.

 • Koristite jasne nazive u predmetu email poruke.

 • Koristite jasne nazive datoteka u privitku, koji dobro opisuju sadržaj.

 • Informirajte stranku kada može očekivati odgovor.

Savjeti za komunikaciju putem SMS-a

 • Dajte klijentu svoje kontakte u aplikacijama za slanje poruka.

 • Poruka ne smije biti dulja od 160 karaktera.

 • Predstavite se na početku razgovora.

 • Ako ne razumijete SMS poruku koju ste primili od gosta, tražite pojašnjenje

 • Ako je potrebno recite kada ćete i hoćete li odgovoriti

 • Pozdravite na kraju razmjene poruka.

 • Po potrebi pošaljite zvučnu datoteku.

Savjeti za komunikaciju putem društvenih mreža

 • Navedite vaše kontakte u profilu.

 • U slučaju fotografija i video sadržaja koristite titlove i alternativne formate.

 • Koristite hashtag ili ime @ koje olakšava pretraživanje i razumijevanje.

 • Kod složenih hashtaga pojedine riječi trebaju početi velikim slovom

 • Pridržavajte se preporuka koje su navedene u vezi teksta mrežnih stranica.

 • Izradite titlove za svaki video

3.10 Obavijest o pristupačnosti >