Sustav orijentacije posjetitelja podrazumijeva natpise i informacije dobivene na licu mjesta, a koji su pomažu posjetiteljima da se bolje snalaze u prostoru.

To mogu biti vizualne, opipljive i audio informacije, složeni sustav vizualnog upravljanja ili tek pojedinačni, samostalni signali

Svjetlosni signali za usmjeravanje i natpisne ploče neophodni su za neometano kretanje posjetitelja.

Kod sustava orijentacije posjetitelja potrebno je voditi računa o sljedećim aspektima:

  • Informacije koje pridonose orijentaciji trebaju se pružiti u raznim formatima. Među njih se ubrajaju karte velikoga formata, taktilni natpisi i znakovi, sustav za kontrolu posjetitelja i audio briefing

  • Za informativne natpise treba koristiti veliki tip slova, sans serif, u jasno uočljivom kontrastu, sa što tamnijom pozadinom

  • Orijentaciju je moguće olakšati ako na lokaciji ne postoje oštri zavoji i izbočene prepreke

  • Osoblje treba biti na raspolaganju pri usmjeravanju posjetitelja

  • Natpisi s informacijama trebaju biti sastavljeni jednostavnim jezikom, koristeći jednako velika i mala slova, podržana međunarodno prihvaćenim piktogramima ili simbolima

  • Osvjetljenje i akustika moraju biti dizajnirani na način da se osobe s osjetilnim teškoćama mogu sigurno kretati po lokaciji

  • Kako bi se označili objekti, prostori i rute, karta treba biti dostupna u više formata s opisom postaja (objekti, prostorije, POI)

3.15 Sustav upravljanja i informiranje >