Danas se pismena komunikacija događa prvenstveno na licu mjesta u vidu informativnih materijala, obrazaca ili jelovnika.

Prema pismenoj komunikaciji postavljaju se fromalni i stilski uvjeti.

Stil

 • Treba biti osoban („ti”, „Vi”, „mi”), koristite aktivne glagole

 • Služite se jednostavnim jezikom

 • Rečenice ne smiju biti dulje od 15 -20 riječi

 • Telefonske brojeve dijelite u grupe od dva -tri broja te ostavite razmak

 • Svaki stavak treba sadržati jednu misao

 • Brojeve od jedan do devet pišite slovima, a veće od 10 brojkama

 • Izbjegavajte stručne termine, nepoznate kratice i složene riječi

Formalni uvjeti

 • Koristite veličinu fonta 12 i lako čitljiv font (npr. Arial, Helvetica)

 • Koristite podebljana ili veća slova za isticanje važnih dijelova

 • Veći razmak između redova (najmanje 1,5) i razmak između riječi olakšava čitanje

 • Izbjegavajte podvlačenje, kurziv i velika slova s ciljem isticanja sadržaja

 • Izbjegavajte razdvajanje riječi između redaka

 • Za ilustraciju koristite slike, ali ne isključivo

 • Pripazite na kontrast teksta i pozadine, pozadina ne smije biti pretamna

 • Tekst poravnajte ulijevo

Obrasci

 • Obrasci moraju imati jasan naslov, a sadržaj obrasca se mora odrediti već na početku

 • Na početku obrasca daju se jasne instrukcije za popunjavanje

 • Ostavite dovoljno mjesta za odgovore

 • Slična se pitanja trebaju grupirati, koristite informativne podnaslove i jasne brojeve stranica

 • Ako je moguće ponudite opcije za odgovor ili kvadratiće za stavljanje kvačica

 • Pitanja i odgovore odvojite razmakom, ne smiju se stapati

 • Jasno odredite obvezna polja

3.16 Vanjski prostor objekta i slobodno vrijeme