Sustav vrednovanja Pristupačna Baranja turističke atrakcije, smještajne kapacitete, pružatelje usluga vrednuje služeći se sustavom aspekata. Aspekati vrednovanja (privitak ovoga Priručnika) pristupačnosti vrednuje praćenjem prijeđenoga puta kojim se posjetitelj kreće.

Pojmovi ruta ili put kojim se posjetitelj ili gost kreće podrazumijevaju proces sveobuhvatnih usluga i doživljaja koji počinju odabirom destinacije putovanja i smještaja, a traju od putovanja i boravka na odredištu te sve do sređivanja dojmova i evaluiranja.

Sustav aspekata u sebi sadrži obvezne i opcionalne elemente, vodeći računa i o fazama posjeta, a također i o kategorijama invaliditeta.

Sustav aspekata vrednovanja pružatelj turističkih usluga dijelom može koristiti u svrhu samoocjenjivanja temeljem kojega će osmisliti informacije pristupačnosti, a s druge pak strane to će poslužiti i osnovom za neovisno vrednovanje.

Tijekom (samo)ocjenjivanja pruženih usluga i objekta obavljenog na temelju certificiranja mogu se pojaviti brojni slučajevi tijekom kojih pružatelj usluga ne udovoljava kriterijima ili kriterijima udovoljava tek djelomično.

Vrijedi istodobno uzeti u obzir da je u nizu slučajeva minimalnim ulaganjem napora moguće postizanje značajnih promjena, poboljšanja čak i prije obavljanja samoocjenjivanja i osmišljavanja informacija i njihova unošenja u bazu podataka, a također i prije neovisnog vrednovanja.

U glavnim fazama iskustva posjetitelja, ovaj Vodič predstavlja one promjene i mjere koje se često mogu ostvariti niskim ulaganjima, a koje obično valja razmotriti i poduzeti radi učinkovitog postizanja dostupnosti usluga. Ovi postupci istodobno omogućavaju pružatelju usluga da što potpunije implementira aspekte uključene u sustav kriterija ocjenjivanja.

Osim ovdje predstavljenih mogućih mjera,  na raspolaganju su dakako i brojne druge mogućnosti. Neke od njih detaljnije su predstavljene u edukativim materijalima koji se odnose na aktualni projekt, a privitak Vodiča sadrži i službene smjernice vezane uz uklanjanje prepreka pristupačnosti attrakcija i smještaja propisanog zakonom te stoga iste ovdje detaljno nećemo predstaviti.

Uspostava pristupačnih usluga, proces vrednovanja i certifikacije

Proces i organizacijski okvir vrednovanja i certificiranja počiva na općem okvirnom sustavu koji su predložili Miller i suradnici (2007), dok provedba prati međunarodnu praksu i smjernice ENAT-a ili Visit England, i to na sljedeći način:

 • 1. Pružatelj usluga se registrira u bazi podataka, preuzima upitnik i izjavu o pristupačnosti

 • 2. Kandidati popunjavaju upitnik za samoocjenjivanje, prema upitniku koji se nalazi u Privitku. Time se provjerava udovoljavanje osnovnim aspektima, djelomično udovoljavanje istima, odnosno evantualno udovoljavanje uvjetima pojedinih kategorija

 • 3. Popunjava se i tzv. izjava o pristupačnosti, koja u skladu s upitnikom navodi usluge objekta, razinu pristupačnosti i karakteristike

 • 4. Pružatelj usluga učitava izjavu u bazu podataka te je objavljuje

 • 5. Pružatelj usluga se u bazi podataka pojavljuje kao subjekt koji je izvršio samoocjenjivanje

 • 6. Pružatelj usluga do kraja svake godine popunjavanjem i podnošenjem obrasca koji se nalazi u online bazi podataka može zatražiti djelomično ili potpuno certificiranje

 • 7. Zahtjeve razmatra organizacija koja upravlja radom certifikacijskog tijela, a ako su potpuni određuje konzultanta koja obavlja certifikaciju; konzultant posjećuje lokaciju i pomaže pružatelju usluga u izradi plana pristupačnosti koji sadrži osnovna interna pravila prihvaćena u cilju uspostavljanja pristupačnosti i područja koja se trebaju razvijati

 • 8. Konzultant izdaje stručnu ocjenu i dostavlja je zaključno do roka koji određuje certifikcijsko tijelo

 • 9. Certifikacijsko tijelo zasjeda jednom godišnje, razmatra zahtjeve i prema prijedlogu konzultanta odlučuje o razini certifikacije. Certifikacijsko tijelo jednom može zatražiti dopunu zahtjeva podatcima koji nedostaju

 • 10. Upravljačko tijelo izrađuje certifikacijske etikete i dostavlja ih podnositelju zahtjeva, odnosno priređuje godišnju priredbu na kojoj osobno uručuje certifikate

 • 11. Upravljačko tijelo dobiva obavijest iz baze podataka o isteku certifikata, stupa u kontakt s podnositeljem zahtjeva i postavlja mu pitanje želi li obnoviti certifikat

 • 12. Upravljačko tijelo prati reklamacije koje prima u reklamacijskom dijelu baze podataka, u slučaju pritužbi na kvalifikacijske etikete ili kršenje obveze

Certifikacijsko tijelo sastoji se od dva projektna partnera, predstavnika Područnog ureda Prvobraniteljice za osobe s invaliditetom u Osijeku, dva dodatna predstavnika iz Mađarske i predstavnika ciljane skupine iz Osječko-baranjske županije.

4.4 Elementi kvalifikacijskog sustava >