Prvi korak procesu razvoja pristupačnih turističkih usluga je osvještavanje pružatelja turističkim usluga u županiji. Kako bi se se upoznali s njegovim razvojnim mogućnostima, potrebno im je približiti pojam oristupačnog turizma.

Pristupačnost se može manifestirati u odnosu na više ciljanih skupina te može imati različite razine. Neke usluge mogu biti pristupačne skoro svim ciljnaim skupinama, dok druge mogu biti pristupačne samo nekima, ili tek za nekoliko ciljanih skupina.

Razine pristupačnosti se također međusobno razlikuju.

Stvaranje objekata po načelima univerzalnog dizajna može zahtijevati veće investicije, što vlasnike ponekad može odvratiti od investicija.

Unatoč, moguće je napraviti veliki broj manjih i lakše ostvarivih promjena, uz koje veći broj pripadnika ciljanih skupina može koristiti usluge, a koje vlasnicima predstavljaju prihvatljiv trošak.

Kako bi to bilo ostvarivo, ovim se Vodičem:

  • Pojašnjavanja pojam i predstavlja tržište pristupačnog turizma

  • Pojašnjavaju pojam osobe s invaliditetom te njihove opće potrebe, kao i potrebe koje kao ciljana skupina imaju prilikom putovanja

  • Pojašnjava pojam pristupačnih usluga i razvojih aspekata projekta prema načelu puta posjetitelja

  • Predstavljaju evaluacijski aspekti certifikacijskog sustava „Pristupačna Baranja”

S ciljem uklanjanja fizičkih prepreka u javnim ustanovama i turističkim objektima provedeno je više aktivnosti, a smjernice za provedbu obuhvaćene su odgovarajućim uputama.

Svrha ovog Vodiča je, ne samo stavljanje na raspolaganje uputa za otklanjanje fizičkih prepreka u objektima, već i prenošenje šireg pristupa, koji se ne odnosi samo na fizičko okruženje, nego i na pristup pružatelja usluga, načine komunikacije te ostale ideje za unaprjeđenje pristupačnosti.

Sadržaj Vodiča za unaprjeđenje turističkih usluga

Poglavlje 1: Pojam i tržište pristupačnog turizma.
Poglavlje 2: Ciljane skupine pristupačnog turizma
Poglavlje 5: Izvori i dodatne smjernice
Preuzmite vodič: Razvoj pristupačnih turističkih usluga